114365

PĀRCELTI Konkursa – koncertcikla "Talants Latvijai" koncerti
07.02.2021


Godātie konkursa - koncertcikla "Talants Latvijai" dalībnieki!


Vēlamies informēt, ka neskatoties uz dažādiem šķēršļiem un forsmažora apstākļiem, mēs kā konkursa organizatori saglabājam uzstādīto mērķi un joprojām esam apņēmības pilni līdz galam īstenot konkursa - koncertcikla "Talants Latvijai" 29. sezonas norisi.


Ceram, ka epidemioloģiskā situācija uzlabosies un pēc 2021. gada 11. janvāra mēs varēsim pamazām atgriezties ierastajā dzīves ritmā.


Esam izveidojuši konkursa - koncertcikla "Talants Latvijai" 29. sezonas pārcelto pasākumu plānu 2021. gadam.


    Konkursa I kārta turpināsies 20., 21., 27. un 28. februārī

    Konkursa II kārta notiks 7. martā

    Tradicionālais pirmo klašu audzēkņu koncerts notiks 14. martā plkst. 14.00

    Noslēguma koncerts un laureātu apbalvošana notiks 28. martā plkst. 14.00Ņemot vērā, ka konkursa - koncertcikla "Talants Latvijai" 29. sezonas norise tika pārtraukta pusceļā un nenotikušie pasākumi pārcelti uz 2021. gadu, esam lēmuši, ka visiem konkursa dalībniekiem ir atļauts piedalīties tajā vecuma grupā, kurā viņi tika pieteikti konkursa sākumā. Tie skolu audzēkņi, kuri konkursa norises sākumā bija 4. klasē, bet tagad ir 5. klases audzēkņi, konkursā turpina piedalīties un tiek vērtēti jaunākajā grupā (2. - 4. kl.), savukārt tie, kuri bija 8. (9.) klasē, konkursā drīkst piedalīties un tiek vērtēti vecākajā grupā.Visiem konkursa - koncertcikla "Talants Latvijai" dalībniekiem, viņu skolotājiem un koncertmeistariem, kuri piedalījās konkursa I kārtā, kā arī tiem, kuri cītīgi gatavojās, taču epidemioloģisko apstākļu dēļ vēl nepaspēja piedalīties konkursā, vēlamies vēlreiz pateikt lielu paldies par ieguldīto darbu. Paldies visiem skolu direktoriem par atsaucību, ieinteresētību un sadarbību.Lai izturība, garaspēks un stipra veselība!Konkursa - koncertcikla "Talants Latvijai" organizatoru vārdā, 
Normunds Dreģis
Konkursa - koncertcikla "Talants Latvijai"producents un mākslinieciskais vadītājs 
 
      Atpakaļ