RADOŠO DARBU KONKURSS „ES DZĪVOJU LATVIJĀ”
15.04.2013


Rīga, Merķeļa iela 13
e-pasts: info@rlb.lv
Tālr. 67222932
www.rlb.lv

2013. gada 7. februārī
PRESES RELĪZE
 

RADOŠO DARBU KONKURSS
„ES DZĪVOJU LATVIJĀ”

Rīgas Latviešu biedrība rīko radošo darbu konkursu „Es dzīvoju Latvijā” jauniešiem, kuriem Latvija dzimtene vai ir kļuvusi par otro dzimteni un mājām.


Aktīvi iesaistīties konkursā tiek aicinātas visas Latvijas skolas, rodot iespēju, savu mācību iestādi prezentēt Latvijas un Eiropas mērogā. Atsaucīgāko skolu pārstāvji varēs prezentēt savas skolas dažādos sarīkojumos, kuros piedalīsies Latvijas valdības un Eiropas Komisijas sekretariāta pārstāvji Latvijā.  Skolu pārstāvji tiks aicināti uz Eiropas dienas sarīkojumu „Es – Eiropā” un sarīkojumu „Svētki visām paaudzēm” Vērmanes dārzā 8. jūnijā.

Konkursā piedalīties aicināti jaunieši vecumā no 14 līdz 19 gadiem.


Konkursa darba formas izvēle ir brīva. Tas var būt domraksts, literārs darbs - eseja, īsais stāsts, dzeja, luga vai cits. Darbā jāizklāsta Latvijas vēstures, kultūras, sociālās vai ekonomiskās norises, paša piedzīvotais vai Latvijas nākotnes redzējums: ierosinājumi, priekšlikumi. Darbu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2013. gada 15. aprīlim.

Konkursa mērķis ir rosināt interesi par Latvijas vēsturi un kultūru, veidot izpratni par nacionālās identitātes jautājumiem un veicināt jauniešu pozitīvu attieksmi pret savu zemi, vēlmi risināt tās ekonomiskās un sociālās problēmas, izteikt savu viedokli radošā darbā, skaidrot un aizstāvēt to komunikācijā ar sabiedrību.

Radošo darbu konkurss noslēgsies 2013. gada 9. maijā, kad notiks konkursa uzvarētāju apbalvošana.

Labāko darbu autori balvās saņems Rīgas Domes sarūpētas dāvanas, dāvanu kartes, iespēju doties 2 dienu bezmaksas ekskursijā pa Latviju, vērtīgas grāmatas. Paredzētas arī veicināšanas un simpātiju balvas.  Galvenā balva būs brauciens uz Briseli.

Plašāka informācija par konkursu un tā nolikumu atrodama Rīgas Latviešu biedrības mājas lapā www.rlb.lv . Darbi iesniedzami elektroniski, sūtot uz e-pastu gaida.jablovska@rlb.lv . 

Projekta apraksts un nolikums: http://www.rlb.lv/es-projekti/integracija-2013/radoso-darbu-konkurss-quotes-dzivoju-latvijaquot

Radošo darbu konkurss tiek rīkots projekta „Integrācijas ABC” ietvaros, ko īsteno Rīgas Latviešu biedrība sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu, Latvijas Bērnu forumu, Jaunatnes organizāciju apvienību „IMKA Latvija”, biedrību „Goraļ”, Latvijas Krievu kultūras biedrību, Pilsoniskās sabiedrības attīstības fondu un Sadarbības platformas starpkultūru dialoga veidošanai Latvijā dalīborganizācijas. 

 

Plašāka informācija:
Rīgas Latviešu biedrības krājumu glabātāja
Gaida Jablovska
Mob. tālr. 29527875
E-pasts: gaida.jablovska@rlb.lv

Latvijas Krievu kultūras biedrības priekšsēdētāja,
Žūrijas komisijas vadītāja
Jeļena Matjakubova
Mob. tālr. 29633287
E-pasts: elena.matjakubova@gmail.com


Informāciju sagatavoja:
Rīgas Latviešu biedrības
reklāmas un informācijas koordinatore
Zinta Gugane
Mob. tālr. 29528022
E-pasts: zinta.gugane@rlb.lv 

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība. 75% no projekta finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, nacionālais līdzfinansējums – 25%.
  
      Atpakaļ