128153

Vru kopas "VILKI" koncerts
16.03.2023


Rgas Latvieu biedrbas Nacionls identittes komisija aicina apmeklt vru kopas Vilki koncertu veltjumu latvieu leionriem.
 

Piemias koncertu bagtins Latvijas diks kokles skanjums, koncert piedaloties Rgas Latvieu biedrbas Folkloras komisijas kokltjiem Roztes Katrnas Spas vadb. Koncerts izskans 16. mart plkst. 18.00 Rgas Latvieu biedrbas nama Zelta zl.

 

Vru kopas Vilki repertura pamat ir karavru dziesmas no vissenkajiem laikiem ldz msdienm. Dziesmas reperturam tiek mekltas E. Melgaia, A. Jurjna, J. Vtola, A. Krmia savktajos latvieu tautas mzikas materilos. Liela daa dziesmu ir Pirm pasaules kara latvieu strlnieku, brvbas cntju, Otr pasaules kara latvieu leionru un nacionlo partiznu dziesmas, kuras pierakstjui pai cu dalbnieki.

 

Rgas Latvieu biedrbas Folkloras komisijas gaism celto Dikokli radjis Eduards Krauksts latvieu strlnieks, kur neticam krt izdzvoja pc krianas vcu gst Pirmaj pasaules kar. E. Krauksts 1916. gad pierakstja dziesmas un dejas, kuras brvajos bros dejoja strlnieki viena no tm, Nepls s!, tiks dziedta ar 16. marta koncert Zelta zl.

  

Ieeja koncert par ziedojumiem. Koncert gtos ienkumus "Vilki" ziedos Rgas Latvieu biedrbai (25% tiks novirzti Ukrainas cilvku atbalstam).

 

*Sarkojums tiks filmts un fotografts. Foto un video materili tiks izmantoti paskuma publicittei.
 
      Atpaka