125571

Rgas Latvieu biedrb jau atkal saimnieko bites!
30.06.2022


 
Jau ceturto vasaru Vrmanes drza liepu ziedanas laik Rgas Latvieu biedrbas (RLB) vsturiskaj nam saimnieko bites. ogad desmit medus biu saimes apdzvo nama Balts zles balkonu. 
  
emot vr, ka Latvijas laukos bites vairs nejtas droi un ts apdraud li un pesticdi, bikopis Mris Buholcs dau savu biu ganmpulka no 20. jnija ldz liepu ziedanas laika beigm gans RLB namam iepretim esoaj Vrmanes drz. Mris Buholcs atzst, ka bites daba un darbba pilst  daudz  nemains un tiei bikopis ir tas, kam esot Rgas centr nkas savu darbu organizt mazliet citdk. 
  
2020. gad uz RLB jumta un balkoniem bija izvietoti 20 biu stropi. Nepilns trs neds bites ievca 560 kilogramus Vrmanes drza liepu ziedu medu, kuru k suvenru sama RLB sadarbbas partneri. Latvijas Bikopbas biedrbas veikts medus analzes liecinja, ka Rgas centr ievktais medus ir veselgs un monoflors liepziedu medus, bet 2018.gada Latvijas bikopbas biedrbas rkotaj medus konkurs RLB jumta biu medus tik atzts par otro gardko Latvij.
   
RLB jumta biu projekta mris ir vairot pozitvu noskaojumu un aicint sabiedrbu domt zai, pa Rgas  sird popularizjot pasaul pazstamo pilstu dravniecbu (urban beekeeping). Projekts aicina mcties no bitm aklumu, darbgumu, saliedtbu un organiztbu, ko vartu novlt Latvijas sabiedrbai kopum!
      

biu vrotja   Marija Heislere Celma 
RLB jumta biu projekta vadtja      Atpaka