127530

Dziesmu un deju svtku nodomu protokola parakstana
11.01.2023


Tredien, 11. janvr, Rgas Latvieu biedrbas nama Kluba zl tika parakstts nodomu protokols par sadarbbu XXVII Visprjo latvieu Dziesmu un XVII Deju svtku sagatavoanas un norises Rg 2023. gad nodroinan. 
  

Dokumentu parakstja kultras ministrs Nauris Puntulis, Rgas domes prieksdtjs Mrti Stais un Latvijas Nacionl kultras centra direktore Signe Pujte.

  

Ievadvrdus pirms dokumenta parakstanas teica RLB prieksdtjs Guntis Gailtis, uzsverot latvieu Dziesmu un Deju svtku vsturisko nozmbu - ikkatrs Latvijas iedzvotjs sav dzimt var atrast saiti ar o tradciju, kuras aizskums un pulis ir tiei Rgas Latvieu biedrba.

  

Foto: Reina Iesalia

      Atpaka