126377

Nacionlo bruoto spku tba orestris sk jaunu koncertsezonu
13.10.2022


gada oktobr Nacionlo bruoto spku tba orestris ar koncertprogrammu 4 elementi atkls savu 31. koncertsezonu. Koncerti norisinsies 11. oktobr plkst. 19.00 Dobeles pilstas kultras nam, 12. oktobr plkst. 19.00 Valmieras Kultras centr un 13. oktobr plkst. 19.00 Rgas Latvieu biedrbas nam kapteia Aleksandra Kreimaa vadb.
    

Koncertprogrammas skadarbi aktvos mzikas ritmos un dados orestra tembru salikumos apspl cilvces un plantas zeme pamata elementus gaisu, deni, uguni un zemi. Ldzs msu plantas varenumam mzikas autori parda cilvka spjas apgt os dabas resursus.

    

Visi ie dabas elementi vienmr bs prspk pr cilvku un t tehnisko izgudrojumu spjm. Daba gan realitt, gan oreiz ar mzik demonstr milzgu spku, kas ievie cilvk bijbu un cieu. Msu koncerta ideja ir pardt, k cilvks ienk stihiju vid ar savu izdomu, lai ar tm sadarbotos, kaut dareiz ar piedzvo neveiksmi, ststa kapteinis Aleksandrs Kreimanis. 

    

Koncert skans 21. gadsimta rzemju komponistu oriinlmzika ptju orestrim. Prsvar tie ir pirmatskaojumi Latvij Oto M. varca (Otto M. Schwarz) Augup debess (Up in the Sky) un Semjuela Roberta Hazo (Samuel Robert Hazo) Parkrs (Parkour), Frenka Tikeli (Frank Ticheli) Vezuvs (Vesuvius) un Hose Alberto Pinas (Jos Alberto Pina) Spoku kuis (The Ghost Ship). Hose Alberto Pinas skadarb ir izmantota telpisk skaas sistma, kas maina priekstatu par ierasto orestra skanjumu. 

    

Nacionlo bruoto spku tba orestris ir dibints 1992. gada 2. februr un t ir viena no atpazstamkajm Latvijas armijas vienbm. Sabiedrb orestris visbiek asocijas ar valst nozmgiem svtkiem un sarkojumiem. Orestra darbb ir apvienotas vairkas funkcijas ceremonijas, pardes, defil programmu demonstrjumi, orestra un kameransambu koncerti. Pastvanas laik orestris ir piedaljies daudzos starptautiskos un pasaul ievrojamos militrs mzikas festivlos. Orestra programmas ir guvuas lielu klaustju atzinbu daudzs rvalsts, k ar dzimtaj Latvij. 

    

Koncerti tiek rkoti sadarbb ar Dobeles pilstas kultras namu, Valmieras Kultras centru, Rgas Latvieu biedrbas namu un Zemessardzes orestri. 

    

Turpinot Nacionlo bruoto spku tba orestra tradcijas, ieeja koncertos bs bez maksas.

  

Informciju sagatavoja:

serante Marina Vidmonte

Nacionlo bruoto spku tba orestra soliste

Tlrunis: 29506282

E-pasts: marina.vidmonte@mil.lv
      Atpaka