131131

Mīlestības dienai veltīts koncerts “Trīs vārdi”
13.02.2024


      Rīgas Latviešu biedrības senioru koris “ERELBE”, 2024. gada 13. februārī plkst. 18.00 RLB Līgo zālē, aicina dziesmās apdziedāt  mums pašu svarīgāko  dzīves virzītājspēku – mīlestību, mīlestības dienai veltītajā koncertā “Trīs vārdi”.

      Koris, kā allaž, uz sadziedāšanos aicina piedalīties vieskolektīvus, tādējādi dažādojot  koncerta programmu. Koncertā klausītājus priecēs ne vien pats koris “ERELBE”, bet arī vokālais ansamblis "Krētas freska" un koris "Sudrabotā gaisma".

      Diriģenti Ferijs Millers un Zaiga Lazdiņa-Radziņa.

      Koncertmeistari Jānis Švarcbahs un Māris Žagars.

      Koncertā klausītājiem būs iespēja ne vien baudīt  tautā jau iemīļotus skaņdarbus, bet, koru izpildījumā, dzīrdēt arī jaunas dziesmas un  piedalīties koncerta nosaukuma “Trīs vārdi” atšķetināšanā. 

 

      Biļetes 5.- un 3.- EUR (skolēniem, studentiem, pensionāriem) Rīgas Latviešu biedrībā un pirms koncerta.
      25% no koncertā gūtajiem ziedojumiem Rīgas Latviešu biedrība ziedos Ukrainas cilvēku atbalstam.      Atpakaļ