127700

Koncerts ''Pa salum, ziemas baltum''
25.02.2023


Rgas Latvieu biedrbas koris ERELBE aicina uz konceru ''Pa salum, ziemas baltum'' 25. februr plkst. 17.00 Rgas Latvieu biedrbas Baltaj zl.
 
Koncert uzstsies  RPKIA koncertorganizcijas "Ave Sol" sievieu koris "Cantus" (dirientes Ieva Apste un Mrte Junita  Apste), Valgundes pagasta voklais ansamblis "Krastu balsis" (vadtjs Dvis Beitlers), Babtes Kultrizgltbas centra jauktais koris "Atskaa'' (diriente Ginta Ptersone, kormeistare Rita Birzule), RPKIA kultras centra ''Iuciems'' voklais ansamblis "Krtas freska" (vadtja Zaiga Lazdia-Radzia) un RLB senioru koris ERELBE (diriente Zaiga Lazdia-Radzia). 

Bietes uz koncertu (3. - EUR) iespjams iegdties Rgas Latvieu biedrb pirms koncerta skuma.


25% no sarkojum gtajiem Ziedojumiem Rgas Latvie biedrba ziedos Ukrainas cilvku atbalstam.


Srkojuma laik var tikt filmts un fotografts. Foto un video materili vlk var tikt izmantoti paskuma publicittei.
 
      Atpaka