127699

Jauno talantu konkursa Talants Latvijai 31. sezona
18.02.2023


Rgas Latvieu biedrba, sadarbb ar Latvijas Brnu fondu, aicina uz Latvijas mzikas skolu konkursa  Talants Latvijai 31. sezonas konkursa pirms krtas koncertiem Rgas Latvieu biedrbas Zelta zl februr un mart plkst. 14.00!


Konkursa pirms krtas koncertos februr piedalsies:
 
 
18. februr
Jzepa Media Rgas 1. mzikas skolas, Juglas Mzikas skolas un Saldus Mzikas skolas audzki
 
19. februr
Mrupes Mzikas un mkslas skolas, Alfrda Kalnia Csu Mzikas vidusskolas un Bauskas Mzikas un mkslas skolas audzki
 
26. februr
Prdaugavas Mzikas un mkslas skolas, Salaspils Mzikas un mkslas skolas un ekavas Mzikas skolas audzki
 
 
Konkursa pirms krtas koncertos mart piedalsies:
 
 4. mart
Ozolnieku Mzikas skola, Salgales Mzikas un mkslas skola, Jaunpiebalgas Mzikas un mkslas skola
 
5. mart
Jrmalas Mzikas vidusskolas, dau novada Mkslu skolas un Ja Dmia Baldones Mzikas skolas audzki
 
11. mart
Pvula Jurjna Mzikas skolas, Rgas 3. mzikas skolas un Bolderjas Mzikas un mkslas skolas audzki
 
12. mart
Jelgavas Mzikas vidusskolas un Ulbrokas Mzikas un mkslas skolas audzki 
 
Konkursa otr krta norits 16. aprl Rgas Latvieu biedrbas Zelta zl, bet finls - 7. maij.  
   
Jau kop 1991. gada konkurss Talants Latvijai ir rados atspriena punkts Latvijas mzikas skolu audzkiem, veicina jauno talantu izaugsmi un mrtiecgu pilnveidoanos. Daudzi no viiem ir izvljuies mziku par savu nkamo profesiju un vlk k izcili mkslinieki guvui atzinbu Latvij un pasaul.
  
Talants Latvija dibintjs un mkslinieciskais vadtjs ldz  2010. gadam  bija Arnolds Skride, via ieskto darbu ldz 2017. gadam turpinja Mrti Jauietis . Kop 2018. gada konkursa Talants Latvijai producents un mkslinieciskais vadtjs ir Normunds Dreis.
        
Ieeja koncertos par ziedojumiem (25% no sarkojum gtajiem ziedojumiem Rgas Latvieu biedrba ziedos Ukrainas cilvku atbalstam).
  
Koncertu laik tiks filmts un fotografts. Foto un video materili tiks izmantoti konkursa publicittei!
 
      Atpaka