125542

"Kas tlk notiks?" - Ja epa klaviermzikas mantojums
30.09.2022


Piektdien, 30. septembr plkst. 18.00 Rgas Latvieu biedrbas Zelta zl vars iepazt Ja epa (19081989) klaviermzikas mantojumu. Ievrojamais latvieu skaradis daudzpusgi attstjis muziklo dzvi Latvij, darbodamies no 1930-jiem gadiem k plai pazstams atskaotjmkslinieks, komponists un konservatorijas (tagad Latvijas Mzikas akadmija) mcbspks.
   
Latvijas Komponistu savienbas rkotaj paskum Kas tlk notiks? klaustji dzirds Rakstniecbas un mzikas muzeja krjum esoo Ja epa rokrakstu atskaojumu pianistes Noras Lses tulkojum. Programmu papildins Noras Lses muzikoloijas jom veikt ptjuma Jnis eptis jaunajiem pianistiem (2022) atvrana. Ekspresizstd pie ieejas Zelta zl vars aplkot vairkus komponista rokrakstus fotoattlos. Paskumu kuplins Ja epa dla Andua epa ldzdalba. Ieeja paskum bez maksas.
   
Nora Lse darbojas k pianiste, muzikologs un pedagogs, ir zintnisku publikciju un vairku monogrfiju autore. Beigusi Emla Drzia mzikas vidusskolas klavieru klasi (1971) pie Jutas Daugules, studjusi klavierspli konservatorij Rg (1971-1974) pie prof. Igora Kalnia un absolvjusi Maskavas konservatorijas klavieru klasi (1978) pie prof. Tatjanas Nikolajevas un aspirantru (1980) pie prof. Leonda Roizmana. Ir mkslas zintu doktore, Dr.art. (1985) un pedagoijas zintu doktore, Dr.paed. (2003). 1980. gad kuvusi par D. B. Viotti starptautisk pianistu konkursa laureti, veikusi virkni ieskaojumu Latvijas radio fondos (J. Brmss, F. Lists, S. Prokofjevs, J. G. Mtelis, J. Vtols, A. ilinskis u. c.). Kop 2003. gada darbojusies starptautiskaj izgltbas programm Socrates Erasmus un vadjusi mzikas pedagogu profesionls pilnveides kursus. Nora Lse iedibinjusi Ja Norvia starptautisko jauno pianistu konkursu Madon (2011) un no 2012. gada ir direktore Rgas Starptautiskajam jauno pianistu konkursam.
      Atpaka