127677

Igauu tekstilmkslinieces Aetas Ollisres izstde Joprojm tas pats mness
03.02.2023


Jau vienpadsmito gadu Rgas Latvieu biedrba (RLB), sadarbb ar biedrbu Estonia,  Igaunijas Republikas neatkarbas pasludinanas mnes februr aicina iepazt msu kaimivalsts mkslu un kultru. ogad, Igaunijas mnea ietvaros, RLB Baltaj zl, no 3. februra ldz 5. martam, bs iespjams aplkot igauu tekstilmkslinieces Aetas Ollisres izstdi Joprojm tas pats mness , savukrt 12. februr, RLB Zelta zl, izskans koncerts Accordare, kur muzics Latvijas un Igaunijas kameransambi.
 
Aeta Ollisre (Aet Ollisaar) ir tekstilmksliniece, kura rada gobelnus, izmantojot gan tradicionls auanas tehnikas, gan improvizcijas elementus un priekmetus ar nozmgiem ststiem. Izstdes Joprojm tas pats mness kodolu veido darbi, kas tapui pdjo trs gadu laik Tartu radoaj kvartl Apartu rpnc (Aparaaditehas), Stuudio 100, saules un dzejas ielenkum. di gobelnos pards dzves gaik puse, grtbm un izmisumam nemanmi izzdot starp pavedieniem. Mksliniece aicina sev nest ldzi labo un skaisto, tict brnumiem ja paskats debess, tur joprojm ir tas pats mness.
 
Aeta Ollisre ir ilggadja Pallas Universittes Tekstilmkslas nodaas profesore un vadtja, Igaunijas Mkslinieku savienbas un Ziemevalstu Tekstilmkslas asocicijas biedre un Igaunijas Tekstilmkslinieku savienbas prezidente. Kop 2017. gada mksliniece strd Stuudio 100, Tartu radoaj kvartl Apartu rpnc (Aparaaditehas). Kop 90. gadu skuma autore sarkojusi vairkas personlizstdes, piedaljusies izstds Igaunij un rvalsts. Aetas Ollisres darbi atrodas gan privtkolekcijs, gan muzeju kolekcijs (Igaunijas Dekoratvi lietis mkslas un dizaina muzej, Igaunijas Nacionlaj muzej, Igaunijas Laikmetgs mkslas muzej, Tamperes Mkslas muzej, Lneburgas mkslas veicinanas fonda krjum). 
 
Izstdes atklana notiks 3. februr plkst. 16.00 RLB Baltaj zl, piedaloties Jzepa Media Rgas mzikas vidusskolas Deza un populrs mzikas nodaas audzkiem. Izstde bs apskatma ldz 5. martam darba diens no plkst. 10.00 ldz 18.00 ieeja par ziedojumu.
 
Muzikls papildinjums Rgas Latvieu biedrbas rkotajam Igaunijas mnesim bs koncerts Accordare, kas izskans 12. februr plkst. 14.00 RLB Zelta zl, muzicjot Tallinas mzikas un baleta skolas kameransamblim un Nacionlo mkslu vidusskolas Emla Drzia mzikas skolas kameransamblim. Bietes uz koncertu iespjams iegdties pirms koncerta ( 5.- EUR, 3.- EUR skolniem, studentiem, pensionriem).

25% no sarkojumos gtajiem ziedojumiem Rgas Latvieu biedrba ziedos Ukrainas cilvku atbalstam.
 
*Izstdes atklan un koncerta laik tiks filmts un fotografts. Foto un video materili vlk var tikt izmantoti paskumu publicittei.
 
Izstde pagarinta ldz 31. martam! 
      Atpaka