131775

Daugavpils reģiona mākslinieku asociācijas izstāde “Savienojums”
12.04.2024


Rīgas Latviešu biedrības Vizuālās mākslas komisija sadarbībā ar Daugavpils Latviešu biedrību, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju  un Daugavpils reģiona mākslinieku asociāciju Rīgas Latviešu biedrības Baltajā zālē aicina apskatīt Daugavpils reģiona mākslinieku asociācijas izstādi “Savienojums”! 

Izstāde “Savienojums” ir Daugavpils mākslinieku veltījums mūsu zemei – Latvijai. Izstādes ideja radās Daugavpilī 2022. gadā, kad Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā tika eksponēti Rīgas Latviešu biedrības Vizuālās mākslas komisijas biedru darbi izstāžu ciklā “Pilsētas Daugavas krastos”. Šī izstāde ir turpinājums. Nemitīgais ūdens plūdums ir tas, kas jau gadsimtiem ilgi savieno Latvijas pilsētas caur Daugavpili līdz Rīgai, nesot līdzi emocijas, priecīgo un skumjo – jūtas, stāstus, ilgas un cerības…

Rīgas Latviešu biedrības namā apskatāmie darbi ir Daugavpils reģiona mākslinieku asociācijas dalībnieku vēstījums caur mākslas mediju par to, ka esam vienoti domās par mūsu valsti, tās brīvību, kā arī cerību par mieru un Ukrainas uzvaru nežēlīgajā karā. Divdesmit divu Daugavpils mākslinieku radītajos eļļas, akrila un akvareļu glezniecības tehniku, grafikas un tekstila darbos atklājas radošās izteiksmes veidu daudzveidība – sākot no reālisma līdz abstrakcijai. Savos darbos daudzi no māksliniekiem, kā, piemēram, Ineta Auzāne, Maija Bērziņa, Ivo Folkmanis, Una Gura, Oskars Jansons, Nataļja Krjukova, Lelde Kundziņa, Oļegs Marinoha, Nataļja Marinoha, Anna Silabrama, Aleksandra Šļahova – ataino dabas skatus un pilsētainavas. Savukārt gleznotājas Valda Mežbārde, Alina Petkune un Anastasija Dubovska vērību pievērš cilvēka iekšējās pasaules atspoguļojumam portretiskajās un figuratīvajās kompozīcijās. Savukārt Romualda Gibovska, Ingūnas Liepas, Ilonas Linartes-Ružas, Daces Pudānes, Sanri, Mairitas Folkmanes, Viktorijas Valujevas un Oksanas Vronskas darbos rodamas abstraktas krāsu un faktūru mijiedarbības, rosinot skatītājam iesaistīties to interpretācijā. Šī izstāde ir veidota ticot, ka mākslas darbi var veidot visstiprākos savienojumus un spēcīgus impulsus radošai darbībai, priekam, vienotībai.

Daugavpils mākslinieki kopš 1998. gada ir apvienojušies radošajā organizācijā – Daugavpils reģiona mākslinieku asociācija (DRMA). Šobrīd tā vieno vairāk kā 50 dažādu paaudžu, skolu un nozaru profesionālos māksliniekus – gleznotājus, grafiķus, tēlniekus, keramiķus, tekstilmāksliniekus, scenogrāfus, dizainerus un citus. 

DRMA galvenie darbības virzieni ir veicināt jaunradei labvēlīgus apstākļus, popularizēt asociācijas biedru radošā darba rezultātus, aizstāvēt mākslinieku radošo brīvību, morālās, ekonomiskās un sociālās tiesības, kā arī profesionālās intereses. DRMA organizējusi mākslas izstādes daudzās pilsētās Latvijā un ārzemēs.

Izstāde “Savienojums” tapusi sadarbojoties Rīgas Latviešu biedrībai, Daugavpils Latviešu biedrībai, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejam un Daugavpils reģiona mākslinieku asociācijai.

Sirsnīgi pateicamies par šo iespēju izstādīt savus darbus Rīgas Latviešu biedrības namā.

Mākslinieku vārdā, Mairita Folkmane.

 

Ieeja par ziedojumu.

 

25% no sarīkojumā gūtajiem ziedojumiem tiks novirzīti Ukrainas cilvēku atbalstam 

Sarīkojums tiks filmēts un fotografēts. Foto un video materiāli vēlāk var tikt izmantoti pasākuma publicitātei sociālajos tīklos un medijos

Ielādēju...      Atpakaļ