73806

"Manas dzimtenes pusē"
18.11.2016


Manas dzimtenes pusē                Rīgas Latviešu biedrība, Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komisija un Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola laipni ielūdz interesentus Rīgas Latviešu biedrības Lielajā zālē 2016. gada 18. novembrī plkst. 16.00 noklausīties Valsts svētkiem veltītu komponista Jāņa Ivanova mūzikas koncertu Manas dzimtenes pusē. Piedalās Emma Bandeniece čells, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas Klavieru un Vokālās nodaļas audzēkņi, Preiļu novada skolotāju koris Latgale, diriģents Edgars Znutiņš, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas simfoniskais orķestris, diriģents Pēteris Plūme. Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja Gunta Gailīša svētku uzruna, Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komisijas priekšsēdētāja, muzikologa Arvīda Bomika koncerta ievadvārdi.
      Ieeja brīva!
      Turpinot Rīgas Latviešu biedrībā iedibināto tradīciju valsts svētkus atzīmēt ar izciliem latviešu komponistiem veltītiem akadēmiskiem koncertiem, 2016. gada 18. novembra svinīgā koncerta programma Manas dzimtenes pusē veltīta Latgales dēlam, pasaulē plaši pazīstamam komponistam ar būtisku ieguldījumu latviešu mūzikas kultūrā, pedagogam, diriģentam, muzikāli sabiedriskam darbiniekam, profesoram Jānim Ivanovam (1906 – 1983), kuram 9. oktobrī apritēja 110. Žanru un tematikas ziņā izvēlētajai daudzveidīgajai programmai ir  gan patriotiska, svētkiem atbilstoša, gan arī izglītojoša nozīme. 
      11. novembrī plkst. 18.00 – Lāčplēša dienā, koncerts notiks arī komponista dzimtajos Preiļos, Kultūras centrā.
      Koncertus bagātinās Jāņa Ivanova mazmeitas, mākslinieces Diānas Īves gleznu izstāde.
      Jānis Ivanovs – izcils un žanriski daudzpusīgs komponists ar pasaules skanējumu, arī viens no nozīmīgākajiem jauno komponistu audzinātājiem Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā/Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Ir lietas un parādības, notikumi, tradīcijas un personības, kas iet pāri laikiem. Un šīs izcilās personības ir kā gaismā saucēji un gaismas devēji, kas cilvēkus iedvesmo. Aizrauj sev līdzi, neļauj norimt pierastībā. Viņus nebaida grūtības, viņus valdzina nezināmais, neierastais. Viņus ceļā uz mērķi nespēj aizturēt nekas. Viņu gaitai – zvaigžņu mirdzums. Tāds ir arī mūsu valsts svētku programmā pārstāvētais komponists, kuru allaž godinām un pieminam ar cieņu.
      Koncertā esam aicinājuši piedalīties mūsu daudzkārtējos sadarbības partnerus – Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas simfonisko orķestri diriģenta Pētera Plūmes vadībā. Koncertā piedalīsies arī jaunie pianisti un vokālisti, kuri savu profesionālo prasmi daudzkārt atbildīgos koncertos apliecinājuši Latvijā, arī ārvalstīs, tostarp starptautiskajos konkursos. Kā vieskolektīvu esam pieaicinājuši Preiļu novada skolotāju kori Latgale diriģenta Edgara Znutiņa vadībā, tādejādi uzsverot un reprezentējot komponista un dzimtā novada sakarus. 
      Programmā tiks atskaņoti izcili komponista skaņdarbi – XIV simfonija, čello koncerts, klavierdarbi, kora un solo dziesmas, tostarp latgaliešu tautasdziesmu apdares. Muzikologs Arvīds Bomiks programmai sagatavojis izsmeļošu anotējošu materiālu - eseju par komponista dzīvi un darbību.
      Ar šo koncertu vēlamies godināt pasaulē plaši pazīstamu latviešu komponistu, iepazīstināt plašu sabiedrību ar izcilām latviešu mūsdienu akadēmiskās mūzikas vērtībām, kā arī popularizēt atzinību guvušus mūsu valsts atskaņotājmāksliniekus solistus un kolektīvus. Ar šo koncertu atklājam arī mūsu valsts simtgadei un Rīgas Latviešu biedrības 150 gadu jubilejai veltītu koncertu virkni, kuras atzīmēsim 2018. gadā.
      Piedāvātā programma ir ļoti vērtīga un interesanta, dažādu paaudžu klausītāji – rīdzinieki, tuvi un tāli viesi – varēs baudīt patiesas kultūras vērtības.
 
Atbalsta
      Atpakaļ