15578

Konkursa „Mans tautiskais T-krekls” labāko darbu izstāde
Apskatīt komentārus (1)


08.07.2011


No 13.jūnija līdz 8.jūlijam Rīgas Latviešu biedrības nama vestibilā būs skatāma konkursa „Mans tautiskais T-krekls” labāko darbu izstāde. Izstādes noslēgums un dalībnieku apbalvošana piektdien, 8.jūlijā plkst. 16:00.

Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā konkursa ideja bija - ar netradicionālu pieeju panākt jaunās paaudzes uzmanību un līdzdalību sava novada tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanā.

Bērnu uztvere uz idejas par to, kas ir „tautisks” sagādāja daudz prieka un pārsteigumu pat vispieredzējušākajiem kritiķiem un etnogrāfijas speciālistiem.

Konkurss guva lielu atsaucību - kopumā tika iesūtīti 473 darbi no visiem Latvijas novadiem un latviešu kopienām Amerikā, Eiropā un Austrālijā.

Konkursa uzvarētāji, kuriem balvā tiks paša veidotā dizaina T-krekls:

Linda Everita Akmentiņa,
Artis Auseklis,
Olafs Deņisovs,
Dagnija Donāte,
Ivars Gailītis.
Ernests Galenieks,
Krista Gargurne,
Paula Goldšmite,
Paula Grase,
Edgars Krūmiņš,
Elīna Kutumova,
Magnuss Lainis,
Dace Langenfelde,
Megija Leimane,
Stefans Pavlovskis,
Gatis Pērkons,
Linda Paškeviča,
Samanta Priedeslaipa,
Krista Raudive,
Jana Skrule,
Ieva Suslova,
Madara Tīģere,
Jānis Ūdriņš,
Megija Zāģere.

Edgara Kīvīša darbs ieguvis RLB priekšsēdētāja vietnieces Ieva Nikoleta Dāboliņas specbalvu.

Veicināšanas balvas saņems:
Marī Ambarcumjana, Santa Ādamsone, Vladislavs Balabkins, Samanta Bērziņa, Beate Brigzne, Reinis Burkevics, Melānija Čamane, Greisa Geca, Andra Gloka, Alīse Beta Havensone, Azālija Jakovļeva, Inguss Jeļisējevs, Odrija Jurķele, Aiva Īrisa Kalniņa, Kristers Gusts Kleins, Amanda Kočāne, Arvis Kubarko, Armands Līdigs, Katrīna Marta Līpiņa, Ieva Elizabete Maldupa, Annija Nora Maskele, Dmitrijs Medvedevs, Inese Meļehova, Liene Millere, Krišjānis Ozols, Anita Rimicāne, Vita Servidova, Gunta Skrastiņa, Sanda Strazdiņa, Elīza Stroķe, Jeļizaveta Šteina, Loreta Tomiņa, Laima Vizantiu.

Vislielākā pateicība visiem pedagogiem, kuri iedvesmoja savus audzēkņus pētīt latviešu tautas etnogrāfiju un atbalstīja viņu piedalīšanos konkursā:

Anita Antonēviča, Gunita Delijeva, Anda Dzene, Andra Gloka, Vineta Grabļevska, Antra Gustsone,  Velta Ivanova, Zanda Jevsina, Liene Katlapa, Valija Lukstiņa, Velta Mika, Liene Onzule, Anita Putniņa, Baiba Skujiņa, Daiga Soloveiko, Aiva Šteina, Lolita Trauliņa, Astrīda Untiķe, Marina Vesere, Vita Vīksne.

Pateicība arī visiem tiem, kas šeit nav nosaukti – vecākiem, vecvecākiem, brāļiem un māsām un citiem atbalstītājiem un ideju veicinātājiem!

 


 


Mans tautiskais T-krekls