78835

Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts koncerts "Dievs, Tava zeme deg!"
14.06.2017


Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts koncerts

Dievs, Tava zeme deg!

 

Atzīmējot Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu, Rīgas Latviešu biedrība 2017. gada 14. jūnijā plkst. 19.00 RLB Lielajā zālē rīdziniekiem un Rīgas viesiem piedāvā komponistes Lūcijas Garūtas un dzejnieka Andreja Eglīša kantāti Dievs, Tava zeme deg! Koncertā piedalās jauniešu kamerkoris Fortius (diriģente profesore Māra Marnauza), solisti Jānis Kurševs (tenors), Andris Gailis (baritons), Elīna Gaile (klavieres), Roberts Hansons (ērģeles), esejas - ievadvārdu autors - Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komisijas priekšsēdētājs, muzikologs Arvīds Bomiks. Ar šo atskaņojumu atzīmējam arī Lūcijas Garūtas 115 – gadi un Andreja Eglīša 105 – gadi.

Šī kantāte ir latvju dvēseles sāpju lūgsna. Tā ar mūzikas un dzejas tēliem, spītējot dažādām pretvarām un tajā pašā laikā, izejot cauri gadu desmitiem, vieno un saliedē cilvēkus. Šī kantāte ir kļuvusi par vienu no latviešu nācijas mūzikas kultūras simboliem, svētu un neaizskaramu. Tā tiek atskaņota Latvijas vēstures atceres, piemiņas vissvarīgākajos brīžos. Atgādinot par Latvijas vēstures liecībām visām paaudzēm, tā allaž ir bijusi ikdienas dzīves spēka, ticības un cerības nesēja arī šodien. Ne velti šīs kantātes atskaņojums Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā Rīgas Latviešu biedrībā jau kļuvis par tradīciju, kas pulcē kuplu klausītāju pulku. Mēs pieminam traģiskos likteņus, ar domām cerīgi tiecoties nākotnē – humānā un taisnīgā. Joprojām Andreja Eglīša kaismīgie vārdi mudina cilvēkus domāt par Latvijas šodienu un nākotni, joprojām aktuāli skan dzejnieka vārdi – vēl miera nav Tēvzemei. Un tāpat, kā citos valstij atbildīgos brīžos, mēs domās lūgsim par tautas nākotni: - Pasniedz mums ticības vairogu spožu pār nīcības lejām.

Izvēlētais kvalitatīvais izpildītāju sastāvs, kā arī piedāvātais izcilais skaņdarbs apliecinās Latvijas vēstures notikumu nozīmību, to atceri un popularizēšanas nepieciešamību šodien, kas it īpaši svarīgi jaunās paaudzes vēsturiskajai atmiņai. Koncerts  veicinās arī kultūras mantojuma saglabāšanu, kvalitatīvas un mūsdienīgas, intelektuālas kultūrvides veidošanu Rīgas pilsētā.

      Atpakaļ