4.aprīlī plkst. 18.00 notiks 100. Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopas vakars
04.04.2011


4. aprīlī plkst. 18.00 Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē notiks 100. Rīgas Latviešu biedrībasLatviešu valodas attīstības kopas vakars

Sarīkojumā dzirdēsim Vītolu fonda un Likteņdārza pamatlicēju Vili Vītolu, Latvijas Universitātes rektoru Mārci Auziņu, Kultūras ministri Sarmīti Ēlerti, Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdi Ingmāru Čaklo, Profesori Skaidrīti Lasmani, tulkotāju un komponistu Ingmaru Zemzari, dzejnieci, rakstnieci Astrīdi Ivasku.

Runātāji katrs no sava skata punkta īsi aktualizēs dažus būtiskus valodas nākotnes jautājumus, neanalizēs kādu specifisku akadēmisku problēmu, bet, skatoties reālitātei acīs, izteiks savas domas un vēlmes par mūsu valodas nākotni. Turpinājumā literāta Jāņa Ogas vadīta plaša visu sanākušo diskusija par latviešu valodas nozīmi mums kā tautai un atbildīgiem par savu kultūru un valsts likteni nākotnē.

Piedalīties var katrs, kam rūp latviešu valodas stāvoklis un nākotne. „Latviešu valodai vēl arvien ir grūti laiki! To atzīst katrs latvietis. Gandrīz katram ir savs viedoklis, kas būtu darāms lai stāvokli uzlabotu, lai mūsu valoda vismaz saglabātos, drīzāk gan atgūtu sev raksturīgo skaistumu un vērtību. – Tas noderētu pašu latviešu pašapziņai, bet arī lai nostiprinātu mūsu valodas starptautisko nozīmi, kas tai piemīt kā vienai no Eiropā vēl dzīvo senāko valodu drošai mantiniecei. Mūsu piederība rietumvalstu kultūrālo tautu saimei tagad pavērusi daudz iespēju to kopt un uzturēt, lai tādējādi vairotu pasaules krāšņo dažādību.” Par iecerēto vakaru izsakās RLB LVAK koordinātore Maija Sinka-Gobiņa.

Papildu informācija: RLB LVAK koordinātore Maija Sinka-Gobiņa 29167606
      Atpakaļ