26. februārī plkst. 11.00 RLB Līgo zālē Esperanto valodas starptautiskajai draudzības nedēļai veltīts SARĪKOJUMS „EDUARDAM JAUNVALKAM – 110”
26.02.2011


Sarīkojums notiks esperanto valodā.
Rīgas Latviešu biedrības Esperanto klubs
Ieeja par ziedojumiem      Atpakaļ