Trešdien, 25.maijā plkst. 17:30, Kluba zālē, RLB Nacionālās identitātes komisija aicina uz RLB biedru diskusiju par Kultūras Ministrijas izstrādātajām Sabiedrības integrācijas vadlīnijām „Nacionālā identitāte un sabiedrības integrācija - problēmas un mērķi”.
25.05.2011


Diskusijas mērķis – sagatavot Rīgas Latviešu biedrības rakstisku viedokli (atklātu vēstuli vai citu dokumentu) par vadlīnijām „Nacionālā identitāte un sabiedrības integrācija - problēmas un mērķi”

Mums kā senākajai latviešu sabiedriskajai organizācijai ir īpašs pienākums sniegt savu viedokli par valsts un tautas attīstības plānošanas dokumentu, kas izraisījis plašas diskusijas un uzbrukumus no prokrieviskās un ultraliberālās sabiedrības daļas.

CITĀTI NO VADLĪNIJĀM:

„Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur var pilnvērtīgi attīstīties latviešu valoda un kultūra. Latviešu valoda un kultūra ir pašvērtība un vienlaikus resurss, lai cilvēkus piesaistītu Latvijai, tas ir Latvijas valsts pamats. To saglabāt, nostiprināt un attīstīt ir Latvijas sabiedrības un valsts atbildība un pienākums gan nākamo paaudžu priekšā, gan arī, lai dotu savu ieguldījumu pasaules daudzveidībā. Valstis, kas saglabā un attīsta savu nacionālo un kultūrvēsturisko identitāti iegūst vērā ņemamas salīdzinošas priekšrocības globālajā pasaulē.”

***

„Atjaunotās Latvijas divās dekādēs ir daudz paveikts, lai pārvarētu divu „paralēlu sabiedrību” realitāti, kas izveidojās Latvijas okupācijas laikā. Padomju Savienības apzināti veicinātās rusifikācijas politikas rezultātā, ar mērķi nostiprināt Latviju kā neatņemamu PSRS daļu, Latvijā piecdesmit gadu laikā ieradās 1,5 miljoni  PSRS  iedzīvotāji, no kuriem aptuveni puse palika Latvijā dzīvot. Pēc Padomju Savienības sabrukuma pēkšņā „nonākšana” citā, neatkarīgā valstī radīja sabiedrībā spriedzi, kuru veido gan pamatā krieviski runājošo cilvēku pēcpadomju „zaudētās dzimtenes” trauma un nedrošība par savām nākotnes perspektīvām Latvijā, gan latviešu nedrošība par izredzēm atjaunot, saglabāt un attīstīt latvisko kultūrtelpu.”

Ar cieņu,
RLB Nacionālās identitātes komisija 
      Atpakaļ