45132

XXX LATVIJAS BĒRNU UN JAUNIEŠU FOLKLORAS SVĒTKI „PULKĀ EIMU, PULKĀ TEKU”
17.05.2014


2014. gada 17. un 18. maijā Jēkabpilī un Viesītē notiks 30.bērnu un jauniešu folkloras svētki „Pulkā eimu, pulkā teku”, kopā pulcējot vairāk nekā tūkstoš folkloras kopu dalībnieku no visiem Latvijas novadiem. Divu dienu garumā notiks koncerti, sadancošana, sadziedāšanās, stāstu stāstīšana, kultūrvides iepazīšana un īpaši svētku jubilejas pasākumi.

Folkloras svētku 30. jubilejas sarīkojuma tēma ir „Nauda latviešu folklorā”. Tā norāda uz iepriekšējā gada aktualitāti – pāreju uz eiro, vienlaikus uzsverot naudas kā maksāšanas līdzekļa saistību ar laikmeta vērtībām, kas nav nopērkamas par naudu –  katras paaudzes nepieciešamību meklēt sasaisti ar iepriekšējām paaudzēm, mantojot uzkrāto gudrību un pieredzi, un pēc tam pielāgojot un izmantojot to mūsdienās. Pasākuma norises vietas Jēkabpils un Viesīte šogad izgaismos un ļaus iepazīt Sēlijas kultūrvides savdabību.

 „Pulkā eimu, pulkā teku” ir valsts atbalstīta tradicionālās kultūras un nemateriālā mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programma, kurā piedalās bērnu un jauniešu folkloras kopas, kas darbojas interešu izglītības ietvaros skolās, bērnu un jauniešu centros vai kā pulciņi kultūras namos. Programmā ir iespēja iesaistīties arī individuāliem interesentiem, piedaloties folkloras konkursos bērniem un jauniešiem.
Šogad „Pulkā eimu, pulkā teku” Nacionālajā sarīkojumā piedalās 1200 dalībnieki no 83 dažādu novadu bērnu un jauniešu folkloras kopām. Programmas un folkloras svētku mērķis ir saglabāt, apgūt, pārmantot un popularizēt Latvijas novadu vietējo tradīciju daudzveidību, vienlaikus dodot iespēju bērniem un jauniešiem piedzīvot kopā būšanas prieku dziesmā, kopīgā muzicēšanā, dejošanā, stāstu stāstīšanā un to uzklausīšanā sastopot dažādu novadu draugus un apgūstot viņu mantotās tradīcijas un apgūto pieredzi.

Pasākumu rīko Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Viesītes novada domi, Viesītes vidusskolu un Viesītes Kultūras pili, Jēkabpils domi, Jēkabpils Bērnu un jauniešu centru un tradicionālās kultūras biedrību „Aprika”. Pasākumu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Norises plāns:

17. maijs Jēkabpils, Viesīte

9.00 – 13.00 Jēkabpils stāstu un piedzīvojumu taka
10.00 – 18.00 Viesītes taka Simtkārt lielāka bagātība
14.30 Festivāla atklāšanas koncerts
Uz dāldera riņķi griezu pie Viesītes Kultūras pils

18.00 Koncerts Man pašam bagātība, sava lepna dzīvošana Viesītes Kultūras pils koncertzālē
20.00 – 23.00 Stāstu dziesmu un danču laiks Viesītes Kultūras pilī

 

18. maijs Viesīte

10.00 Rotaļu un spēļu rīts Riti raiti rotaļā Viesītes estrādē
13.00 Novadu koncerts
Manu skaistu dziedāšanu, spēlēšanu, dancošanu – maksājiet, maksājiet Viesītes estrādē
15.20 Svētku noslēgums Viesītes estrādē

Kontaktpersona: Māra Mellēna
Tradicionālās kultūras un nemateriālā mantojuma apgūšanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku vadītāja
e-pasts:
mara.mellena@visc.gov.lv
mob. +37126522141
      Atpakaļ