82002

Somugru tautu diena 2017
04.11.2017


 Sestdien, 2017. gada 4. novembrī 14.00
Rīgas Latviešu biedrībā, Merķeļa ielā 13, notiks Somugru tautu diena 2017.
 
 
Pirms sarīkojuma būs apskatāmas izstādes.
14.00 Priekšlasījumu pēcpusdiena.
16.30 Koncerts, rotaļas, spēles, dejas. 
 
Somugru tautu diena RLB tiek rīkota jau ceturto gadu pēc kārtas. Sarīkojumā paredzēta svētku svinīga atklāšana ar goda viesu un somugru tautu valstu (Igaunija, Somija, Ungārija) vēstnieku piedalīšanos. Priekšlasījumu pēcpusdienā  uzstāsies lektori - etnomuzikologi no Igaunijas, Ungārijas un Latvijas.  Lektori piedalīsies koncertā,  kopā ar  Igaunijas augstskolu studentiem un pasniedzējiem, kuri muzicē gan individuāli, gan veido un vada  Igaunijas mazākumtautību somugru tautu folkloras kopas un kultūras biedrības. 
Par krāšņo Somugru dienas norisi, kā jau katru gadu, īpaši gādā galvenie sadarbības partneri Asociācija Fenno - Ugria, iekļaujot sarīkojumā daļu no Igaunijas Radu tautu dienu (Hõimupäevad) programmas.
 
Visi laipni aicināti !
IEEJA BRĪVA

 

Pasākuma darba valodas: angļu un krievu.
 
Rīko: Rīgas Latviešu biedrība sadarbībā ar Asociāciju  Fenno - Ugria, Igaunija, un somugru tautu valstu vēstniecībām Latvijā (Igaunija, Ungārija, Somija).
Atbalsta:  SIA Metsa Forest Latvia, Igaunijas Republikas Kultūras ministrija, Igaunijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, Radu tautu dienu (Hõimupäevad) programma, Igaunija. 

Programmā:  
 
14.00 Līgo zālē

PRIEKŠLASĪJUMU PĒCPUSDIENA

UZRUNAS
RLB pārstāvis, goda viesi, somugru tautu valstu vēstnieki Latvijā - Igaunija, Somija, Ungārija.

PRIEKŠLASĪJUMI

Maria Korepanova, Igaunija, par gūtajiem  rezultātiem I Starptautiskajā muzikāli etnogrāfiskajā ekspedīcijā  SOMUGRU MŪZIKAS FOLKLORA: TRADĪCIJAS UN MŪSDIENAS, Udmurtijas ziemeļu rajonos 

Anna Mišina, Igaunija, par austrummariešu tradicionālās mūzikas lauka pētījumiem, 2013 – 2017.

PhD Natālija Jermakova, Igaunija, par somugru tautu pārejas rituāliem un saikni ar senčiem.

PhD Katalīna Lāzāre (Lázár Katalin), Ungārija, par ungāru tradicionālo dziedāšanu.

Zigurds Ete, Latvija, par Dzintara Kļaviņa darbību lībiešu kultūrā. 
 
 
16.30 KONCERTS

SPĒLES UN DEJAS

Vada Leanne Barbo, Igaunija.
Līvu (lībiešu)  folkloras programma – folkloras kopa RĒVELE, vadītāja Laura Šmitberga, Igaunija.
Udmurtu un besermeņu folkloras programma - Maria Korepanova, Igaunija.
Udmurtu folkloras programma - Pāvels Kutergins un ansamblis OŠMES, Igaunija.
Erzu un mordviešu folkloras programma - PhD Natālija Jermakova, Igaunija.
Mariešu folkloras programma - Anna Mišina, Igaunija.
Ungāru folkloras programma - PhD Katalīna Lāzāre (Lázár Katalin), Ungārija.
Igauņu un ungāru folkloras programma – Katarina Tirmaste (Katariina Tirmaste) un Monika Vāliste (Monika Väliste), Igaunija.
Igauņu  folkloras programma  koncertkoklei  -  Kristi Mūlinga (Kristi Mühling), Igaunija.
Setu folkloras programma – folkloras kopa SIIDISŌSARŌ, Igaunija.       Atpakaļ