87615

Somugru kultūras dienas 2018 Rīgas Latviešu biedrībā
08.09.2018


Rīgas Latviešu biedrībā, Merķeļa ielā 13, 8. septembrī 16.00 notiks Somugru kultūras diena, aktualizējot Igaunijas un Latvijas simtgades, kā arī parādot somugru tautu daiļradi kā avotu profesionālajai koru mākslai mūsdienās. Galvenais notikums būs kamerkora Collegium Musicale (Igaunija) uzstāšanās, kas ietverta kocerttūrē „Pa aizmirsto tautu ceļiem”, apceļojot Eiropu. 

 

Asociācija Fenno – Ugria (Igaunija) un kamerkoris Collegium Musicale, diriģents Endriks Iksveravs (Endrik Üksvärav), par godu Igaunijas simtgadei ir sagatavojuši veltījumu citām somugru tautām – izcilā igauņu komponista Veljo Tormisa (1930-2017) kora mūzikas ciklu „Aizmirstās tautas”, piedāvājot to savā koncerttūrē. Kamerkoris Collegium Musicale ir ļoti populārs Igaunijā un daudzkārt apbalvots prestižos starptautiskos konkursos.

 Koncertā „Pa aizmirsto tautu ceļiem” kamerkoris izpildīs gan koncertcikla daļu Lībiešu mantojums, gan veltījumus somugru tautām, gan arī koncertēs kopā ar Latvijas lībiešu mūzikas kolektīviem. Latvijai, jo īpaši jubilejas gadā, ir svarīgi godināt arī savas otras pamattautas – lībiešu seno kultūru, uzsverot tās saglabāšanas iespējas, kā arī aktualizēt tās izpausmes veidus mūsdienu mākslā.

Sarīkojumā notiks priekšlasījumu pēcpusdiena „Somugru tautu kultūra – avots koru mūzikai mūsdienās”, kurā piedalīsies goda viesi un lektori no Igaunijas, Somijas, Igaunijas un Latvijas. Svētku noslēgumā visus priecēs deju sarīkojums „Līvu danči – latvju danči”. 

Līdzās svētku norisēm RLB 8. septembrī, koris sniegs koncertus arī 7. septembrī Dundagā un 9. septembrī Salaspilī - vietās, kas vēsturiski saistītas ar lībiešu kultūru.

Kamerkora Collegium Musicale koncerti ir Igaunijas simtgades kultūras programmas dāvana Latvijai simtajā dzimšanas dienā.

IEEJA BRĪVA

Rīko: Rīgas Latviešu biedrība (Latvija), Līvõd Īt /Līvu (lībiešu) savienība (Latvija), asociācija Fenno-Ugria (Igaunija), kamerkoris Collegium Musicale (Igaunija) sadarbībā ar somugru tautu valstu vēstniecībām Latvijā (Igaunija, Somija, Ungārija).

 

Atbalsta: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un SIA Metsa Forest.

SOMUGRU DIENAS LATVIJĀ 

Dundagā, Rīgā, Salaspilī


Rīgas Latviešu biedrībā, Merķeļa ielā 13, 2018. gada 8. septembrī plkst. 16.00 

SOMUGRU KULTŪRAS DIENA 2018

 15.45 IESKAŅA

Piedalās: RLB jauktais koris, diriģents Ārijs Šķepasts, RLB Folkloras komisija, Julgī Stalte. 

Biedrība Radalist. Starptautiskā plenēra „Līvzeme 2018” IZSTĀDE.

                                PRIEKŠLASĪJUMU PĒCPUSDIENA

SOMUGRU TAUTU KULTŪRA – AVOTS KORUMŪZIKAI MŪSDIENĀS

16.05 UZRUNAS

RLB priekšsēdētājs Guntis Gailītis, Latvijas valsts simtgade biroja pārstāve Jolanta Borīte, Līvõd Īt /Līvu (lībiešu) savienības vadītāja Ieva Ernšterite,  Igaunijas vēstnieks Arti Hilpuss, Somijas vēstniece Rīta Korpivāra (Riitta Korpivaara), Ungārijas vēstnieks Ferencs Bāņai (Ferenc Bányai), Igaunijas Mazākumtautību padomes loceklis Juris Žīgurs, asociācijas Fenno - Ugria (Igaunija) direktore Vīa Kadi Raudalainenu (Viia-Kadi Raudalainen).

 

Lībiešu dziesmu ansamblis Līvlist, vadītājs Zigurds Ete (Maija Kronberga). Dzintars Kļaviņš, Kārlis Stalte. Dziesmas no svītas  Putnu dziesmas.

 16.40 ZIŅOJUMI

Māri Kalberga (Maari Kallberg)  PhD, mūziķe un mūzikas pētniece (Somija).  No arhīva līdz skatuvei – Belomorskas karēļu joika. 

Dāvids Farkašhāzi (Farkasházi Dávid) PhD, Ferenca Lista Mūzikas Mākslas universitāte (Ungārija).  Somugru tautu dziesmu tiešā un netiešā izpausme 

ungāru kora mūzikā.

Ģirts Gailītis Salaspils jauktā kora Lōja diriģents (Latvija). Lībiešu akadēmiskās kora dziesmas tradīcijas izveide, brāļu tautu mūzikas ietekme un folkloras avoti - Dzintara Kļaviņa mantojums.

Dzintars Kļaviņš. Lībiešu triptihs (Līvõ triptih). Salaspils jauktais koris Lōja, diriģents Ģirts Gailītis.

17.20 – 17.40 STARPBRĪDIS

Taive Serga (Taive Särg) PhD, Igaunijas Literatūras muzejs, Igaunijas Folkloras arhīvs (Igaunija). No aizmirstām tautām līdz neaizmirstamām tautām. Veljo Tormisa tautas dziesmu aranžējumi un Baltijas jūras somu tradicionālās mūzikas satriecošā jaunatklāsme.

18.00 KONCERTS PA AIZMIRSTO TAUTU CEĻIEM

Kamerkoris Collegium Musicale, diriģents Endriks Iksveravs (Endrik Üksvärav) (Igaunija). Veljo Tormiss. Aizmirstās tautas.

Folkloras draugu kopa Skandinieki, vadītāja Julgī Stalte. Lībiešu mūzikas programma.

Kamerkoris Collegium Musicale, diriģents Endriks Iksveravs (Endrik Üksvärav) (Igaunija). Veljo Tormiss. Lībiešu mantojums.

Kopīga sadziedāšanās – kori, tradicionālās mūzikas kolektīvi, apmeklētāji.

19.00   DEJAS  LĪVU DANČI – LATVJU DANČI

Vada Ernests Spīčs un Julgī Stalte.


Kamerkora Collegium Musicale koncerts ir Igaunijas simtgades kultūras programmas dāvana Latvijai simtajā dzimšanas dienā.

IEEJA BRĪVA

Sarīkojuma darba valoda – angļu.

Rīko: Rīgas Latviešu biedrība (Latvija), Līvõd Īt /Līvu (lībiešu) savienība (Latvija), asociācija Fenno-Ugria (Igaunija), kamerkoris Collegium Musicale (Igaunija) sadarbībā ar somugru tautu valstu vēstniecībām Latvijā (Igaunija, Somija, Ungārija).


Atbalsta: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (Latvija), un SIA Metsa Forest (Latvija - Somija).

      Atpakaļ