34682

Sarīkojums "Raksti un zīmes"
23.04.2013


Ielūgums uz pasākumu

Ļoti gaidām tuvojamies pavasari, kad daba mūsu apkārni izrotās krāsainos rakstos. Arī senatnē cilvēki domāja par rakstiem - tos veidoja uz apģērba, darba rīkiem, ēkām u.c., atspoguļoja dejā, mūzikā - sajuta tos gadskārtu ritējumā un saskarsmē ar dabu. Arī mūsdienās raksti savā veidā aptver mūsu ikdienu un svētkus. Tāpēc svarīgi jau bērnībā veidot izpratni par to, ka zīmes un raksti ir gan kopīgi, gan atšķirīgi dažādām tautām un to saprast ir interesanti.

Lai stiprinātu latvisko kultūrtelpu kā sabiedrību, īpaši trešo valstu valstspiederīgo saliedējošu pamatu un veicinātu viņu piederību kultūrtelpai lokālajā, nacionālajā un reģionālajā līmenī, projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” tiek organizētas dažādas aktivitātes, kurās piedalās dažādu etnisko grupu, īpaši trešo valstu valstspiederīgie bērni un jaunieši kopā ar ģimenes locekļiem.

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” un Rīgas Latviešu biedrība „Sprīdīša skolas” ietvaros, šā gada 23. aprīlī no plkst. 10:00 līdz 12:00, Merķeļa ielā 13, Rīgā, organizē pasākumu „Raksti un zīmes”.

Programma: „Izzinošā nodarbība” etnogrāfes Indars Čeksteres vadībā, „Mākslas nodarbība” kopā ar mākslinieci Sandru Sabīni Jaundalderi, kā arī bērniem būs iespēja izpausties mūzikas un deju rakstos kopā ar muzikantiem un horeogrāfu Ernestu Spīču.

Visiem interesentiem – ieeja brīva!

Pasākumu tiek aicināti sākumskolas skolēni, īpaši tiek aicināti piedalīties trešo valstu valstspiederīgie - sākumskolas skolēni un viņu klasesbiedri.

Informācija un klašu pieteikšanas pa tālruni: 29528421, e-pasts: spridisaskola@inbox.lv līdz 19.04.2013.

Plānots, ka maijā „Sprīdīša skolas” aktivitātes noritēs arī Liepājā un Olainē. To mērķis ir apmeklētājus iepazīstināt ar latvisko kultūrtelpu, veidot starpkultūru dialogu un kopā ar projekta brīvprātīgajiem radīt paliekošas vērtības.

Lai attīstītu un pilnveidotu daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri biedrību "Sabiedriskās politikas  centrs PROVIDUS" un nodibinājumu „Baltijas Reģionālais fonds”, 2012. gada decembrī uzsāka jaunu atbalsta projektu "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai". Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris – 2013. gada 30. jūnijs.

Vairāk par projekta aktivitātēm un iespēju piedalīties lasiet: http://patverums-dm.lv/lv/daudzpusigi-risinajumi-sabiedribas-izglitosanai-un-integracijai-53

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".
      Atpakaļ