79074

5.jūnijā plkst. 18.00 RLB Latviešu valodas attīstības kopai šīs sezonas noslēguma sanāksme
05.06.2017


5.jūnijā plkst. 18.00 RLB Latviešu valodas attīstības kopai šīs sezonas noslēguma sanāksme.

Nākamā tikšanās - septembra pirmajā pirmdienā plkst.18.00


RLB Latviešu valodas attīstības kopas vadītāja Dr.philol. Vineta Poriņa      Atpakaļ