58596

Rīgas Latviešu biedrībā notiek gatavošanās Somugru tautu festivālam 2015
29.05.2015


Rīgas Latviešu biedrībā notiek gatavošanās

 Somugru tautu festivālam 2015 

 

Rīgas Latviešu biedrībā sadarbībā ar „Līvõd Īt /Līvu (Lībiešu) savienību”, somugru tautu – Igaunijas, Ungārijas un Somijas vēstniecībām Latvijā, Īpaši aizsargājamo kultūras pieminekli - Turaidas muzejrezervātu, Kolkas pagasta pārvaldi, tiek īstenots VKKF atbalstīts projekts „1. posms Somugru tautu festivāls 2015”. Projekta ietvaros notiek sagatavošanās darbs Somugru tautu festivālam, kas norisināsies 26. un 27. septembrī Rīgā, Turaidā un Kolkā - vietās, kuras vēsturiski ir saistītas ar somugru kultūru. Īstenojot projektu, notiek tikšanās ar sadarbības partneriem, apspriesta iecerētā programma un tehniskās norises, meklētas iespējas sadarbībai un atbalstam. Svētku norises tiek plānotas daudzveidīgas – priekšlasījumi, kinolektorijs, izstādes, radošās darbnīcas, koncerti, mūzikas un deju sarīkojumi u.c. Svētkos piedalīsies goda viesi, lektori no Igaunijas un Latvijas. Plašu svētku programmu atvedīs sadarbības partneri no Igaunijas – B/O „Fenno - Ugria” – priekšlasījumus, tradicionālās mūzikas un deju priekšnesumus, amatniecības darbu izstādes, radošās darbnīcas u.c. Arī Latvijā dzīvojošie somugru tautām piederīgie lībieši, lībiešu kultūras glabātāji, kopēji un pētnieki paudīs savas zināšanas un prasmes dažādos veidos. Uz festivāla sarīkojumiem laipni aicināti Latvijā dzīvojošie somugru tautu cilvēki, somugru tautu tradicionālās kultūras pētnieki, interesenti no Latvijas un ārvalstīm.

 

Festivāla darba valodas būs angļu un krievu.

 Visi sarīkojumi būs bez ieejas maksas

www.rlb.lv, tālrunis informācijai 29528421

 

Projektu atbalsta

 

 

 

 

Festivāla organizatore: RLB Folkloras komisijas vadītāja Margita Poriete, tālrunis+ 371 29528421;

e-pasts: margitaporiete@inbox.lv

Festivāla iniciatori: 

1. B/O Fenno-Ugria (Tallina), direktore Vija-Kadi Raudalainen, tālrunis +372 528 9200; +372 644 5155,

e-pasts: kadi@fennougria.eewww.fennougria.ee)

3. Līvõd Īt /Līvu(Lībiešu) Savienība, vadītāja Ieva Ernštreite, tālrunis  +371 2911 0828, e-pasta adrese: ievacdf@parks.lv
      Atpakaļ