82051

Rīgas Latviešu biedrība ieskandina 150. jubilejas gadu
24.10.2017


Rīgas Latviešu biedrība ieskandina 150. jubilejas gadu 

 

2018. gadā – Latvijas 100-gades gadā - senākā latviešu kultūras un izglītības organizācija – Rīgas Latviešu biedrība (RLB) svinēs savu 150. jubileju.  RLB 150. jubilejas gads tika svinīgi atklāts 2017. gada 24. oktobrī ar jubilejas gada ieskaņas brokastīm.
RLB jubilejas gadu ar uzrunām svinīgi atklāja Rīgas Latviešu biedrības jubilejas gada patrons Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un RLB priekšsēdētājs Guntis Gailītis. Svinīgā sarīkojuma brokastu laikā tika prezentēti RLB jubilejas gada galvenie notikumi un aktivitātes, kā arī nominēti jubilejas gada atbalstītāji, kuri atvēlējuši savus pakalpojumus, ražojumus un finanšu līdzekļus RLB atbalstam. 
A/S SEB banka ieguva nomināciju Rīgas Latviešu biedrības jubilejas gada banka,  par Rīgas Latviešu biedrības jubilejas gada juridisko padomnieku tika nominēts advokātu birojs ELLEX KĻAVIŅŠ, SIA Lattelecom ieguva nomināciju Rīgas Latviešu biedrības jubilejas gada sadarbības partneris interneta pakalpojumu nodrošināšanā, savukārt SIA Riga Catering Service kļuva par Rīgas Latviešu biedrības jubilejas gada ēdināšanas uzņēmumu. Rīgas Latviešu biedrība izsaka pateicību visiem saviem atbalstītājiem. 
Uzmanība tika vērsta gan uz jau padarītajiem darbiem gan prezentētas nākotnes ieceres kas saistītas ar nama restaurāciju. RLB savu namu apsaimnieko un uztur saviem spēkiem un līdzekļiem, tieši tāpēc vienmēr ir prieks par cilvēkiem, kas novērtē vēstures un kultūras mantojumu, un palīdz biedrībai saglabāt mūsu nacionālo vērtību. Neviens darbs nav nepaveicams, ja to dara kopā, tāpēc ikvienam ir iespēja atbalstīt RLB nama – viena no Latvijas simboliem – atjaunošanu zvanot uz ziedojuma tālruni 9000 60 80 (maksa par zvanu 1.42 EUR).
Rīgas Latviešu biedrība vienmēr ir atbalstījusi sadarbību un labas kaimiņu attiecības ar tuvākām un tālākām organizācijām, tāpēc tika atjaunots sadarbības līgums ar Latvijas Universitāti un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju. Jubilejas gada ieskaņas sarīkojumā tika noslēgts nodomu protokols par sadarbību Latvijas valsts simtgades Nacionālā plāna pasākumu ietvaros ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju. 
RLB vienmēr ir bijusi lepna par savu kuplo komisiju, kolektīvu un interešu kopu pulku, tāpēc svinīgā sarīkojuma noslēgumā viesus priecēja RLB vokālās grupas “Putni” muzikāli priekšnesums, kas uz skanīgas nots ne vien noslēdza sarīkojumu, bet arī ieskandināja 150. jubilejas gadu.
Rīgas Latviešu biedrība ir senākā latviešu kultūras un izglītības organizācija, kura ir dibināta 1868.gadā - 50 gadus pirms  Latvijas valsts dibināšanas. RLB ir izcila nozīme latviešu nācijas vēsturē un tajā iesniedzas gan vairāku ievērojamu mūsdienu Latvijas izglītības, kultūras un zinātnes iestāžu, gan Latvijas valstiskās neatkarības saknes. RLB darbība tika pārtraukta 1940. gada 5. jūlijā, sākoties padomju okupācijai. 1989. gadā 14. janvārī RLB darbība tika atjaunota. 
Rīgas Latviešu biedrība, pirms 150 gadiem aizsākusi ceļu Latvijas Valsts tapšanai, ar savu darbību veicinot valstiskuma idejas iespējamību un visos savas pastāvēšanas gados turpinot īstenot tās vēsturiskajos Statūtos noteiktos mērķus, arī šodien veic kultūras un izglītības darbu, rīko plaša spektra kultūras un sabiedriskas norises, veic RLB nama - valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - atjaunošanas darbus un ir ieņēmusi redzamu vietu Rīgas un Latvijas kultūrtelpā. 
Ielādēju...      Atpakaļ