34621

"Sprīdīša skolas" mācību gada noslēguma pasākums “Sprīdīša dejas raksti”
23.04.2013


                      "Sprīdīša skolas" mācību gada noslēguma pasākums “Sprīdīša dejas raksti”

 

Saule jau pakāpusies augstāk debesu jumā un pamazām tuvojas vasaras brīvlaiks, arī  “Sprīdīša skolas” gadskārtu sarīkojumu cikls 2012./ 2013. mācību gadam būs izskanējis. Šajā mācību gadā “Sprīdīša skola” gadskārtas ir ritinājusi 27 reizes - dažādās Rīgas un Rīgas apkārnes skolās – gan Mārtiņdienā, gan Ziemassvēkos, gan Metenī, gan Lieldienās.

 

Jurģu dienā - 23.aprīlī  plkst. 13:00 uz Rīgas Latviešu biedrību aicinām visus “Sprīdīša skolas” draugus, ar kuriem esam jau tikušies šajā macību gadā sarīkojumos skolās. RLB notiks mācību gada noslēguma pasākums “Sprīdīša dejas raksti”, kas veltīts izcilajam horeogrāfam Harijam Sūnam, atceroties viņu 90 gadu dzimšanas dienā.

 

Šeit bērni izzinās zīmes un dejas rakstus kopā ar etnogrāfi Indru Čeksteri,  mākslinieces Sandras Sabīnes Jaundalderes vadībā veidos latvju rakstu dekoru “Lielvārdes josta”, bet jostas rakstus izdejos tautas mūzikas ritmos kopā ar horeogrāfu Ernestu Spīču.

Lai  labas atzīmes skolā!  Lai košas, krāsainas zīmes un raksti Jūsu pavasarim!

 

Dalības maksa skolēnam Ls 1,50.

 

Informācija un klašu pieteikšanas pa tālruni 29528421

vai e- pastā: spridisaskola@inbox.lv līdz 19.04.2013.

www.rlb.lv;  www.draugiem/spriditis/

 

 

 

RLB Folkloras komisijas vadītāja

Margita Poriete

tel. 29528421

 
      Atpakaļ