74179

"Latvijas mūsdienu Meierovici? Nozīmīgākās idejas un personības Latvijas ārpolitikā" un grāmatas atvēršana
17.11.2016


 Latvijas mūsdienu Meierovici? Nozīmīgākās idejas un personības Latvijas ārpolitikā
un grāmatas atvēršana
 
 
      Latvijas ārlietu simtgades projekta ietvaros 2016. gadā Latvijas Ārpolitikas institūts radīja pirmo no trīs plānotajiem rakstu krājumiem – tas veltīts nozīmīgākām idejām un personībām Latvijas ārlietu simtgadē. Rakstu krājums ar inovatīvu un saistošu pieeju raksturo galvenos idejiskos strāvojumus Latvijas ārlietās un aplūko, kuras personības sekmēja domāšanu vienā vai otrā virzienā.  Projekta komandā ir 15 izcili vēsturnieki un politologi – Latvijas ārlietu pārzinātāji no Latvijas, kā arī no Lielbritānijas un ASV.
      Grāmata būs saistoša gan ekspertiem un politikas veidotājiem, gan plašākai sabiedrībai.
      Pirmā sējuma – LATVIJAS ĀRLIETU SIMTGADE: IDEJAS UN PERSONĪBAS prezentācija un publiskā diskusija LATVIJAS MŪSDIENU MEIEROVICI? NOZĪMĪGĀKĀS IDEJAS UN PERSONĪBAS LATVIJAS ĀRPOLITIKĀ notiks 2016. gada 17. novembrī no plkst. 12:30-14:00 Rīgas Latviešu biedrības namā (Merķeļa iela 13).

      Kafija, uzkodas un reģistrācija būs pieejamas no plkst. 12:00. Pasākums notiks latviešu valodā.

      Reģistrācija: http://ej.uz/100gade-2016

      Latvijas simtgade ir lielisks iemesls atskatīties uz valsts paveikto – ar lep­numu par daudzajiem sasniegumiem un paškritisku skatu uz to, kas vēl jāpadara. Tieši tāds ir šīs ārlietām veltītās publikācijas mērķis.
      Lai arī Latviju reizēm dēvē par mazu valsti, mūsu ārpolitiskā domāšana ir bagātīga un daudzpusīga, ar simts gadu ilgu vēsturi. Tomēr līdzšinējā pētniecībā dažādās idejas Latvijas ār­politikas pamatā nav guvušas pietiekamu uzmanību, lielākoties tās redu­cējot uz izvēli starp Rietumiem un Austrumiem. Arī personības lielāko­ties apskatītas vēstures grāmatu un biogrāfisko vārdnīcu formātā.
      Šis darbs, kas integrē plašu pārskatu par Latvijas ārlietu ideju attīstību un plašu izvērtējumu par nozīmīgākajām personībām, ir pirmais šāda veida pētījums Latvijā.
   Triloģija no I sējuma par nozīmīgākajām idejām un personībām Latvijas ārlietās, kā arī plānotiem diviem sējumiem par svarīgākajiem simtgades notikumiem (2017) un par mūs­dienu ārpolitiku (2018) stiprinās zināšanas un izpratni par Latviju starp­tautiskajā vidē, iezīmējot plašākas tendences un parādot kopsakarības starp dažādiem posmiem Latvijas ārpolitiskās domāšanas veidošanā un attīstībā.
      Projekts ir tapis ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas un Latvijas Republikas Saeimas atbalstu. Informatīvo atbalstu projektam nodrošina Nacionālā informācijas aģentūra LETA.

Papildus informācija:
Sintija Broka
Latvijas Ārpolitikas institūts
Tel: 29231376      Atpakaļ