126621

Piansistes Ausmas Borskas atceres koncerts
06.11.2022


2022.gada 6.novembrī 80. dzimšanas diena apritētu Jautrītes Putniņas audzēknei, pianistei, koncertmeistarei, klavierspēles pedagoģei, Latvijas Mūzikas akadēmijas docentei Ausmai Borskai (06.11.1942.-09.01.2005.).

Sadarbībā ar ievērojamākajiem Latvijas koriem un vokālajiem ansambļiem viņa kļuva leģendāra,strādāt  kopā ar viņu bija ikviena dziedātāja, ansambļa vadītāja un kora diriģenta sapnis. Īpaši ilggadīga un mākslinieciski radoša sadarbība veidojās ar kori „Daile” un tās maestro Gido Kokaru.


Viņai piemita savs rokraksts, savs stils, sava skola, arī savs grūtību un smagu pārbaudījumu ceļš, kas tikai vēl jo vairāk kaldināja viņas unikalitāti un stiprināja godbijību pret mūziku. Mākslinieces vairs nav, bet ierakstos un mūsu dzirdes priekšstatos vēl arvien skan tikai viņai raksturīgais emocionāli skaudrais klavieru skanējums.


Kolēģi, audzēkņi un tie, kam Ausma Borska devusi “ceļa maizi” mūzikā, aicināti viņu godināt muzikālā piemiņas pēcpusdienā Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē 6. novembrī plkst. 16.00, simboliski ņemot līdzi vienu ziedu.
      Atpakaļ