54177

Par Raini un Aspaziju runās Viļņā
30.04.2015


Par Raini un Aspaziju runās Viļņā

 

30. aprīlī plkst. 16.00 Viļņas Latviešu biedrības saietu namā notiks Raiņa un Aspazijas jubilejas pasākums.

Viļņas Latviešu biedrībā jau trešo gadu desmitu reizi mēnesī vienkopus pulcējas Viļņā dzīvojošie Latvijas Republikas pilsoņi un latvieši, kas dzimuši Lietuvā, ieceļojuši darba dēļ vai ieprecējušies. Ilgus gadus Viļņas Latviešu biedrību vada aktīvā un nenogurdināmā Gunta Rone.

Plašāki pasākumi tiek organizēti Latvijas Valsts svētkos, kā arī Lieldienās un Ziemassvētkos. Svētku reizēs biedrībā ciemojas Latvijas aktieri, dzejnieki, kultūras darbinieki, mākslinieciskie kolektīvi. 2014. gada izskaņā biedrībā viesojās Rīgas Latviešu biedrības domnieki un svētku koncertu sniedza jauniešu koris „Austrums” (mākslinieciskais vadītājs Ārijs Šķepasts). 

Latviešu dzejnieku Aspazijas un Raiņa jubilejas gadā biedrība aicinājusi ciemos dzejnieku dzīves un daiļrades pētnieci, Raiņa un Aspazijas muzeja speciālisti, arī Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja vietnieci Gaidu Jablovsku, kuras darba mūžs ilgus gadus bijis saistīts gan ar Raiņa jaunu dienu zemes muzeju „Jasmuiža”, gan ar dzejnieku pēdējo mājvietu Rīgā, Baznīcas ielā 30. Izdevniecība „Madris” nesen laidusi klajā divas viņas sastādītās grāmatas: pagājušajā gadā – Raiņa darbu izlasi „Viss iet, viss rit un riet”, šogad – Raiņa un viņa vecākās māsas Līzes saraksti „Sirdsmīļo brālīt!”.

Tikšanās reizē Gaida Jablovska stāstīs par Aspazijas un Raiņa dzīves un daiļrades ceļu, akcentējot latviešu un lietuviešu savstarpējās kultūras saskarsmes punktus.

Raiņa darbi tulkoti un izdoti lietuviski. Šo darbu veikuši Ķēstutis Nastopka, Silvestrs Gaižūns, Kosta Korsaks, Euģenija Matuzeviča, Sigits Geda un citi atdzejotāji.

Pasākuma dalībniekiem būs iespējams skatīt arī kinorežisora Rodrigo Rikarda uzņemtās filmas „Aspazija” fragmentus. Aspazijas un Raiņa dzeju lasīs Rīgas Latviešu biedrības domniece Stella Līpīte.

   
      Atpakaļ