52130

No panākumiem uz jauniem izaicinājumiem – Rīgas Latviešu biedrības pilnsapulce 2015. gada 28. februārī
28.02.2015


No panākumiem uz jauniem izaicinājumiem – Rīgas Latviešu biedrības pilnsapulce
2015. gada 28. februārī
 

Sestdien, 2015. gada 28. februārī, RLB Lielajā zālē norisinājās RLB biedru pilnsapulce par pagājušā gadā piedzīvoto un par to, kas tikai vēl gaidāms. Sapulce tika atklāta ar kopīgi nodziedātu Latvijas Valsts himnu un klusuma brīdi mūžībā aizgājušo RLB biedru piemiņai, tostarp RLB Goda biedra, diriģenta Roberta Zuikas piemiņai. Klātesošos uzrunā sveica Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis.
 

Par sapulces vadītājiem tika ievēlēti RLB Mūzikas komisijas priekšsēdētājs Arvīds Bomiks un RLB Goda biedrs Ēriks Hānbergs . Pilnsapulces darba kārtībā bija RLB vadības ziņojums, Revīzijas komisijas ziņojums, debates, RLB Goda biedru vēlēšanas un apbalvojumi.
 

RLB vadības ziņojumā RLB priekšsēdētājs Guntis Gailītis iepazīstināja klātesošos ar vispārējo situāciju un pērnā gada RLB dzīvi. Ikviens tika aicināts rakstīt un īstenot projektus Rīgas Latviešu biedrībā, veidot RLB kā kopīpašumu, kas pilnveido, bagātina un izglīto Latviju un tās iedzīvotājus izglītības un kultūras jomā, nostiprinot Rīgas Latviešu biedrību kā latviskas nācijas veidotāju un atbalstu.

RLB juriste, valdes locekle Marija Heislere-Celma un arhitekts - konsultants Māris Kārkliņš ziņoja par saimniecisko darbību 2014. gadā un par paveikto RLB nama remontā un restaurācijā. Līdztekus apjomīgiem saimnieciskiem darbiem, redzamākais veikums -  sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju projekta “ Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmas 2014. gadam” ietvaros tika veikta Līgo zāles interjera rekonstrukcija. Darbus veica SIA “RUFS”.
 

Rīgas Latviešu biedrības logo šogad tika apstiprināts kā preču zīme un ir iesniegts konkursam “Gada preču zīme”. Tāpēc ikvienu no 16. marta līdz 30. martam aicinām nobalsot Patentu valdes interneta vietnē < ej.uz/Gada-precu-zime2014>, lai RLB logo ķūtu par nominācijas "Gada preču zīme - Latvijai" laureātu 2014. gadā.

Par 2014. gada finansu rādītājiem un 2015. gada plāniem ziņoja RLB valdes locekle Skaidrīte Naumova un grāmatvede Maija Smane.
 

Vadības ziņojuma noslēgumā RLB krājuma glabātāja un valdes locekle Gaida Jablovska mudināja biedrus dalīties ar fotogrāfijām no RLB sarīkojumiem, aprakstot bildē redzamo pasākumu un atsūtot uz Rīgas Latviešu biedrību.  

Nākamais pilnsapulces darba kārtības punkts bija RLB Goda biedru vēlēšanas un apbalvojumi. Par RLB Goda biedriem pilnsapulcē ievēlēja izcilus mākslas un kultūras pārstāvjus - komponistu Pēteri Vasku un arhitektu Gunāru Birkertu. Savukārt, trīs ilggadīgus RLB biedrus – Juri Švolkovski, Venti Zilbertu, Juri Kalnciemu  – pilnsapulce lēma apbalvot ar RLB Goda zīmi par sevišķi nozīmīgu darbu un ļoti būtiskiem rezultātiem RLB darbības nodrošināšanā. Goda zīmi piešķīra arī RLB Folkloras komisijas izvirzītajai literatūrzinātniecei, valodniecei Janīnai Kursītei-Pakulei.
 

Pilnsapulces noslēgumā Lauma Celma un Gaida Jablovska sveica grāmatas “Rīgas Latviešu biedrība – Latvijas valsts un nacionālās identitātes šūpulis no pirmsākumiem līdz mūsdienām” autorus. Grāmata izdota projekta “Stāvi stipri, strādā droši” (Līg.nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/068/1/NAC/054/2015) ietvaros.  Ar muzikālu priekšnesumu uzstājās Ventis Zilberts, Juris  Švolkovskis un Juris Kalnciems.

Sarīkojuma noslēgumā tās dalībniekiem bija tas  gods pirmajiem apskatīt atjaunoto Līgo  zāli un uzklausīt stāstījumu par zāles restaurācijas gaitu, ko sniedza RLB valdes locekle Marijas Heislere – Celma un arhitekts – konsultants Māris Kārkliņš.
 
Rīgas Latviešu biedrība jauno gadu sākusi stabili un ar jaunām, radošām iecerēm bagāta.  “Stāvēsim stipri, strādāsim droši!”
      Atpakaļ