53875

Muzicēs jaunie talanti no Latvijas
26.04.2015


Rīgas Latviešu biedrība, Latvijas Bērnu fonds, Brāļu Jurjānu biedrība
 

laipni ielūdz 2015. gada 26. aprīlī plkst. 14.00

Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē noklausīties
 
Koncertcikla – konkursa 
“Talants Latvijai” 
koncertu
 
Koncertā muzicē dažādu mūzikas skolu 1. klašu audzēkņi no Latvijas.
Koncertcikls- konkurss "Talants Latvijai" iedibināts 1991. gadā, tā ietvaros  katru gadu tiekas Latvijas mūzikas skolu audzēkņi - spoži jaunie talanti. Jaunajiem mūziķiem koncertos tiek dota iespēja sevi apliecināt, uzstājoties galvaspilsētā.
Daudziem koncertcikla - konkursa „Talants Latvijai” laureātiem tas bijis pirmais solis uz panākumiem nākotnes citos, jau prestižos starptautiskajos konkursos, kā arī ierosme izvēlēties profesionāla mūziķa ceļu.
 
Ieeja brīva!

  
      Atpakaļ