34189

Lībiešu sabiedrība vēlā dzelzs laikmeta beigās un agro viduslaiku sākumā”
02.05.2013


 

Ceturtdienas priekšlasījumi

Rīgas Latviešu biedrībā

 

Akadēmiskie lasījumi
„Lībiešu sabiedrība vēlā dzelzs laikmeta beigās un agro viduslaiku sākumā”.

 

2013. gada 2.maijā Rīgas Latviešu biedrības namā notiks pasākuma cikla Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas (LZA HSZN) Akadēmiskie lasījumi kārtējais priekšlasījums. Priekšlasījumus sniegs LZA korespondētājloceklis, Latvijas Universitātes vēstures institūta direktors Dr.Guntis Zemītis.

 

Pēc rakstītajiem avotiem un arheoloģiskajām liecībām zināms, ka 10. - 13. gs. Daugavas lejtecē un Gaujas baseinā dzīvoja lībieši (lat. Livones, vāc. Liven). Gaujas apkārtnes lībieši dažkārt tiek apzīmēti par Turaidas lībiešiem. Referātā tiks aplūkotas atšķirības abu reģionu starpā, izvērtēti sabiedriskie procesi laikā, kad Latvijas teritorijā aizsākas agrīnā valstiskuma veidošanās. Tiks aplūkots arī jautājums par lībiešiem Kurzemē, kā arī rakstītajos avotos minēto vendu un idumejiešu saistība ar lībiešiem.

 

LZA HSZN Akadēmiskie lasījumi ir izcilu Latvijas zinātnieku priekšlasījumu un diskusiju cikls, ko LZA HSZN organizē sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, Rīgas Latviešu biedrību un Eiropas pārstāvniecību Latvijā. Priekšlasījumu un diskusiju mērķis ir iepazīstināt plašāku sabiedrību, citu nozaru speciālistus, skolu un studējošo jaunatni ar Latvijā veikto zinātnisko pētījumu atziņām. 

 

Pēc lasījuma būs iespēja piedalīties diskusijā par tēmu „Lībiešu sabiedrība vēlā dzelzs laikemta beigās un agro viduslaiku sākumā”.

 

Priekšlasījum notiks ceturtdien, 2013. gada 2. maijā plkst. 16.00 Merķeļa ielā 13 Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē. 

 

Ieejas biļetes Ls 1.- nopērkamas iepriekš Rīgas Latviešu biedrībā un pirms sarīkojuma.

       Atpakaļ