84555

Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību „Lakstīgala 2018”
09.03.2018


 Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību „Lakstīgala 2018”
 
Notiks latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību „Lakstīgala 2018” noslēguma sarīkojums, atzīmējot izcilā pedagoga un diriģenta R.Zuikas 105 gadu atceri un Latvijas valsts 100gadi 

Piektdien, 9.martā plkst.12.00, Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē notiks latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību skolu jaunatnei noslēguma sarīkojums „Lakstīgala 2018”, kuru organizē Valsts izglītības satura centrs. Sarīkojumā pulcēsies visu novadu 210 labākie dziedātāji un viņu skolotāji. 

Jau 16. reizi šī gada janvārī un februārī Latvijas vēsturiskajos novados izskanēja latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības “Lakstīgala”, kuru nosaukums gūts no sacensību iniciatora, izcilā diriģenta un pedagoga Roberta Zuikas (1913-2015) sastādītā un izdotā 117 tautas dziesmu krājuma “Lakstīgala”. 

No 2002.gada ar R.Zuikas, Ģenerāļa Kārļa Goppera fonda un Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonda atbalstu krājums “Lakstīgala” tika sarūpēts un 25000 eksemplāros dāvināts Latvijas skolām, ar Valsts izglītības satura centra mūzikas speciālistu iniciatīvu un mūzikas pedagogu atsaucību tika aizsākta dziedāšanas sacensība. Šajā sacensībā galvenais nav uzvarēt, galvenais ir palīdzēt tautas dziesmai nokļūt pie mūsu bērniem. Pats krājuma sastādītājs Roberts Zuika krājuma ievadvārdos teicis: „..jārod iespēja vienbalsīgi iemācīt itin visiem daudz jo daudz melodiju un vārdu, citādi sakot, iedzīvināma kopdziedāšana. Jārīko sacensība – kurš zina vairāk melodiju un vārdu!”

Sarīkojuma laikā notiks tiks arī krājuma “Lakstīgala” dziesmu audio ieraksta CD atvēršanas svētki. Ieraksta tapšanā piedalījās Rīgas Doma kora skolas audzēkņi un Rīgas Doma meiteņu koris “Tiara” diriģentes Airas Birziņas vadībā, Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” folkloras kopas “Kokle” dalībnieki Dinas Liepas vadībā, Iecavas vidusskolas folkloras kopas “Tarkšķi” dalībnieki Kristīnes Kareles vadībā un Rīgas Avotu pamatskolas folkloras kopas “Zīle” dalībnieki Agritas Ozoliņas vadībā. 

Latviešu tautas dziesmu pūrs ir bagāts un neizsmeļams, vēl daudzām paaudzēm izzināms un izdziedams! Kā novēlēja izcilais pedagogs R.Zuika: „Šajā darbā nedrīkstam apstāties ne uz mirkli!”

      Atpakaļ