66448

Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts koncerts “Dievs,Tava zeme deg!”
14.06.2016


LŪCIJA GARŪTA
Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts koncerts
Dievs, Tava zeme deg!

      Atzīmējot Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu, Rīgas Latviešu biedrība 2016. gada 14. jūnijā plkst. 19.00 Lielajā zālē rīdziniekiem un Rīgas viesiem piedāvā komponistes Lūcijas Garūtas un dzejnieka Andreja Eglīša kantāti Dievs, Tava zeme deg! Koncertā piedalās kamerkoris Fortius (diriģente profesore Māra Marnauza), solisti Mihails Čuļpajevs (tenors), Andris Gailis (baritons), Elīna Gaile (klavieres), Roberts Hansons (ērģeles), esejas autors - Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komisijas priekšsēdētājs, muzikologs Arvīds Bomiks.
      Šī kantāte ir latvju dvēseles sāpju lūgsna. Tā ar mūzikas un dzejas tēliem, spītējot dažādām pretvarām un tajā pašā laikā, izejot cauri gadu desmitiem, vieno un saliedē cilvēkus. Šī kantāte ir kļuvusi par vienu no latviešu nācijas mūzikas kultūras simboliem, svētu un neaizskaramu. Tā tiek atskaņota Latvijas vēstures atceres, piemiņas vissvarīgākajos brīžos. Atgādinot par Latvijas vēstures liecībām visām paaudzēm, tā allaž ir bijusi ikdienas dzīves spēka, ticības un cerības nesēja arī šodien. Ne velti šīs kantātes atskaņojums Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā Rīgas Latviešu biedrībā jau kļuvis par tradīciju, kas pulcē kuplu klausītāju pulku. Mēs pieminam traģiskos likteņus, ar domām cerīgi tiecoties nākotnē – humānā un taisnīgā. Joprojām Andreja Eglīša kaismīgie vārdi mudina cilvēkus domāt par Latvijas šodienu un nākotni, joprojām aktuāli skan dzejnieka vārdi – vēl miera nav Tēvzemei. Un tāpat, kā citos valstij atbildīgos brīžos, mēs domās lūgsim par tautas nākotni: - Pasniedz mums ticības vairogu spožu pār nīcības lejām.

      Izvēlētais kvalitatīvais izpildītāju sastāvs, kā arī piedāvātais izcilais skaņdarbs apliecinās Latvijas vēstures notikumu nozīmību, to atceri un popularizēšanas nepieciešamību šodien, kas it īpaši svarīgi jaunās paaudzes vēsturiskajai atmiņai. Koncerts veicinās arī kultūras mantojuma saglabāšanu, kvalitatīvas un mūsdienīgas, intelektuālas kultūrvides veidošanu Rīgas pilsētā.

Visi laipni aicināti - ieeja brīva! 

 

 

 
      Atpakaļ