131390

Jauns ar vecu sadancoja
15.03.2024


Rīgas Latviešu biedrības senioru deju kolektīvs “SenVija”, 2024. gada 15.martā 19.00 Rīgas Latviešu biedrības Lielajā zālē, aicina  uz kopīgu sadancošanu koncertā “Jauns ar vecu sadancoja”. 
Koncertā varēs vērot trīs paaudžu dejotājus.

Koncertā piedalās Rīgas Latviešu biedrības senioru deju kolektīvs “SenVIJA”, vadītāja Antra Vilcāne, VEF Kultūras pils deju kolektīvs “Sendancis” vadītājs Viesturs Virza, Rīgas pašvaldības Kultūras iestāžu apvienības KONCERTORGANIZĀCIJAS AVE SOL Senioru deju kolektīvs “Oglīte” vadītājs Jānis Marcinkevičs, Siguldas senioru deju kolektīvs “Sidrabdancis” vadītāja Terēza Jozefa, Rīgas pašvaldības Kultūras iestāžu apvienības KONCERTORGANIZĀCIJAs AVE SOL Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Oglīte” vadītājs Jānis Marcinkevičs, Rīgas Latviešu biedrības vidējās paaudzes deju kolektīvs “VIJA” vadītāja Laura Āboltiņa, Rīgas pašvaldības kultūras un tautas mākslas centrs RITUMS Tautas deju ansamblis “Dzirkstelīte” vadītājs Jānis Marcinkevičs, Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra Altona tautas deju kolektīvs “Altona” vadītāja Kaija Daugavvanaga, Tautas deju kolektīvs “Kadiķītis” vadītāja Santa Pastore, Tautas deju kolektīvs “Tūdaliņš” vadītāja Santa Pastore. 


Biļetes 5.- un 3.- EUR (skolēniem, studentiem, pensionāriem) Rīgas Latviešu biedrībā un pirms koncerta.

25% no koncertā gūtajiem ziedojumiem Rīgas Latviešu biedrība ziedos Ukrainas cilvēku atbalstam.

      Atpakaļ