131628

Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājam Guntim Gailītim pasniegts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Īpašais Atzinības raksts
20.03.2024


Trešdien, 2024. gada 20. martā Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājam Guntim Gailītim pasniegts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Īpašais Atzinības raksts par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības attīstībā, operas un kultūras sarīkojumu režijā un kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.  
Īpašo Atzinības rakstu Guntim Gailītim pasniedza kultūras ministres padomniece publiskās pārvaldes un attīstības projektu jautājumos Signe Grūbe un biroja vadītāja Līna Birzaka-Priekule.
Īpašo Atzinības rakstu piešķir par izcili nozīmīgu vai mūža ieguldījumu kultūras, sabiedrības integrācijas vai mediju politikas attīstības veicināšanā valsts vai starptautiskā mērogā.
Režisors, sabiedriskais un kultūras darbinieks Guntis Gailītis dzimis 1949. gada 11. februārī Līgatnē. Studējis J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā režiju (diploms 1975. un 1980.) un Latvijas Universitātē – pedagoģiju un psiholoģiju (2005.). No 1975. līdz 2006. gadam strādājis Latvijas Nacionālajā Operā, šajā laikā īstenoti vairāk nekā 50 operu inscenējumi. Kopš 1983. gada darbojas kā pedagogs J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Vairāk nekā 500 kultūras pasākumu, izrāžu, festivālu, koncertu režijas autors. No  2006.līdz 2021. gadam bijis Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pieminekļu aģentūra” direktors. Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks (2002). Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis (2011). 
Guntis Gailītis ir Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs kopš 2011. gada 3. augusta, bet Rīgas Latviešu biedrības dzīvē iesaistās jau kopš 2002. gada, būdams aktīvs tās biedrs. Jāatzīmē, ka Gunta Gailīša ieguldījums un darbība kultūras mantojuma kopšanā, kultūras un sabiedriskās dzīves veicināšanā un pilsoniskās sabiedrības attīstībā neaprobežojas vien ar darbību Rīgas Latviešu biedrības labā. Guntis Gailītis ir aktīvs Rīgas Rotary kluba biedrs un Latvijas Dantes Aligjēri biedrības biedrs, Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis, veicinot šo organizāciju sadarbību un kopīgu kultūras, sabiedrisku un labdarības projektu realizēšanu. Tāpat jāatzīmē G.Gailīša  ieguldījums, popularizējot un saglabājot kultūras mantojumu Piebalgas pusē, īpaši izceļot viņa ieguldījumu pirmās latviešu operas „Baņuta” muzeja izveidē Skrāģu krogā Zosēnos, saglabājot Latvijas kultūrā nozīmīgu savas dzimtas un novada mantojumu, darot to pieejamu plašākai sabiedrībai un aktīvi iesaistoties novada kultūras dzīves veidošanā un veicināšanā.
      Atpakaļ