7609

Rīgas Latviešu biedrībā noslēgusies diskusija “Augstākās izglītības kvalitāte Latvijā”
08.10.2010


Rīgas Latviešu biedrībā (RLB) noslēgusies diskusija “Augstākās izglītības kvalitāte Latvijā”, kuru organizēja RLB jaunieši kopīgi ar Latvijas studentiem no Latvijas Studentu apvienības, LU studentu padomes, RTU studentu parlamenta, u.c.

Diskusijā piedalījās un savu viedokli par augstākās izglītības situāciju valstī pauda Latvijas Studentu apvienības prezidents Edgars Bērziņš, Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta Studiju nodaļas vadītāja Gunita Kuļikovska, Latvijas Universitātes Studentu padomes Akadēmiskās komisijas vadītāja Inguna Zariņa, Latvijas darba devēju konfederācijas Izglītības un nodarbinātības eksperte Anita Līce, Biznesa augstskolas “Turība” valdes priekšsēdētāja vietnieks Aldis Baumanis, Latvijas Universitātes rektors Mārcis Auziņš, Rīgas Tehniskās universitātes mācību prorektors Uldis Sukovskis un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības departamenta direktora vietnieks Anatolijs Melnis.

Uzaicinātās amatpersonas un studentu pārstāvji runāja par studentiem tik aktuāliem jautājumiem kā studiju noslogotība, lekciju kvalitāte un materiālās bāzes modernizācija, studiju programma un tās atbilstība attiecīgās specialitātes prasībām.

Diskusija notika ļoti produktīvi un dažādo sfēru pārstāvji, kas darbojas Latvijas augstākajā izglītībā, saskatīja līdzīgas problēmas. Šo problēmu risināšanā arī turpmāk būs jāstrādā kopīgi gan augstskolu studējošo pašpārvaldēm, augstskolu administrācijām, LR Izglītības un zinātnes ministrijai un darba devējiem. Lielākie izaicinājumi un darbs ir vēl tikai priekšā.


Kontaktpersona:
Edvards Ratnieks
Tel. 26137767
LU Studentu padomes priekšsēdētājs
      Atpakaļ