25. oktobrī plkst. 12.00 Līgo zālē zinātniska konference „Idejas par idejām: kas notiek Latvijā?”
25.10.2010


Zinātniska konference „Idejas par idejām: kas notiek Latvijā”
25. oktobrī plkst. 12.00 Līgo zālē

Konferences programma

1. daļa  

Sēdi vada Edgars Mucenieks.

Ella Buceniece - Ievadvārdi tēmai un diskusijai

 Jānis Vējš - Jeseja Berlins - ideju vēstures filozofs,

Aija Priedīte - Kleinhofa - Ieskats latviešu nacionālisma idejās 20. gs. 20. - 30. gados

Juris Prikulis - Kārlis Ulmanis: dažas  idejas salīdzinājumos ar cittautu un Eiropas politiķu viedokļiem

 Svetlana Kovaļčuka - Lotārs Šulcs - tiesību filozofijas pētnieks Latvijā un Vācijā

Ieva plūme - Sociālā pieredze: cilvēks un grupa (P.Birkerts, L.Ausējs, J.A.Students, R.Jergens).

Diskusija. Vada Ella Buceniece. Piedalās Juris Zaķis, Maija Kūle, Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Māra Grīnfelde, Igors Gubenko.

 

2. daļa

Sēdi vada Ināra Cera

Edgars Mucenieks - Jāņa Bundula personība un ieguldījums Latvijas ideju vēsturē

Zaiga Lapiņa - Aleksandrs Dauge: kultūrfilozofisko un pedagoģisko ideju krustpunktā

Ināra Cera - Valters Frosts: idejas par filozofiju un zina'tni metodoloģiskā aspektā

Ella Buceniece - Ernests arnis un zinātniskā pozitīvisma idejas

Diskusija. Vada Maija Kūle. Piedalās Velga Vēvere, Andrejs Balodis, Uldis Vēgners, Elvīra šimfa, Māris Kūlis, Maija Vēja.

Rīko Rīgas Latviešu biedrības Nacionālās identitātes komisija

Ieeja brīva
      Atpakaļ