10150

Mūžībā aizgājis diriģents un Rīgas Latviešu biedrības ilggadējs biedrs Arnolds Skride
01.01.2011


 
Arnolds Skride

(1927. 15. IV – 2010. 22. XII)

Mūžībā aizgājis aizrautīgs kordiriģents un pedagogs, iniciatīvas bagāts sabiedriskais un kultūras darbinieks, gādīgs ģimenes tēvs.

Mūzika Arnoldam bija visa dzīve. Viņa diriģenta žestam sekoja dziedātāji daudzu Latvijas novadu koros - Latvijas Izdevniecību un grāmatu tirdzniecības darbinieku korī Varavīksne, daudzus gadus Latvijas neredzīgo biedrības korī Jolanta un Limbažu kultūras nama korī Pūt,vējiņi, Rīgas Psihoneiroloģiskās slimnīcas sieviešu korī Gundega, Jēkabpils rajona Skolotāju korī un Oškalnu kultūras nama jauktajā korī, ilgus gadus viņš vadīja arī Limbažu rajona ceļu darbinieku vīru vokālo ansambli, desmit gadus Arnolds bijis arī Limbažu rajona koru virsdiriģents.

Jauns darba cēliens sākās ar Atmodu. Pie Tautas frontes tika dibināta Daudzbērnu ģimeņu biedrība, tās ietvaros Arnolds izveidoja daudzbērnu ģimeņu kori Dēkla, kurā piedalījās dziedātāji no vairāk nekā 50 ģimenēm (vēlāk šī dziedātāju kopa kļuva par Rīgas Latviešu biedrības kori, tagad jauktais koris Ars Longa). Pēc Arnolda iniciatīvas Rīgas Latviešu biedrībā tika nodibināts Latvijas Nacionālais vīru koris (tagad RLB vīru koris), kas pulcē dziedātājus no visas Latvijas. Vairākas veiksmīgas sezonas aizvadīja arī viņa dibinātais Latvijas jauniešu simfoniskais orķestris, arī Leonīda Vīgnera vecmeistaru simfoniskais orķestris. Īpaša nozīme ir Arnolda organizētajam Latvijas jauno talantu koncertciklam – konkursam Talants Latvijai, kas šogad atzīmē divdesmito sezonu. Katru gadu šajā konkursā piedalās pāri par 350 mūsu valsts mūzikas skolu audzēkņi. Daudzi no viņiem turpinājuši izglītību mūzikas vidusskolās un augstākajās mūzikas mācību iestādēs Latvijā un citviet pasaulē, kļuvuši par respektējamu starptautisko konkursu laureātiem, aktīviem solistiem, kameransambļu un orķestru dalībniekiem, mūzikas pedagogiem. Novērtējot kolēģa aktivitāti un ieguldījumu biedrības darbā, Arnolds vairakkārt ticis ievēlēts Rīgas Latviešu biedrības Domē un Valdē, viņš pildījis arī biedrības priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.

Ļoti daudz pūļu Arnolds kopā ar dzīvesbiedri pianisti Līgu Skridi ieguldījuši savu meitu audzināšanā un muzikālajā izglītošanā. Mazās māsiņas Baiba, Lauma un Linda nu kļuvušas par starptautiski pazīstamām, pat izcilām mūziķēm, kas guvušas uzvaras daudzos pasaules konkursos, viņu koncerti ir klausītāju allaž gaidīti. 

Par nopelniem Latvijas labā Arnolds Skride apbalvots ar IV pakāpes Triju Zvaigžņu ordeni.

                Atvadīšanās no Arnolda Skrides notiks ceturtdien, 30. decembrī no plkst. 14.00 līdz  16.00 Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē.

               Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.


               Rīgas Latviešu biedrība
      Atpakaļ