58772

Vārds valodā un vārdnīcā: adekvātuma problēma – Juŗa Baldunčika stāstījums
06.04.2015


6. aprīlī LVAK (RLB latviešu valodas attīstības kopa) piedāvā filoloģijas doktora, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes profesora un LZA Terminoloģijas komisijas priekšsēža Juŗa Baldunčika stāstījumu “Vārds valodā un vārdnīcā: adekvātuma problēma”.

 

Juris Baldunčiks ir arī 2002. gadā apgādā “Jumava” iznākušās “Svešvārdu vārdnīcas” autors. Pētnieka un paidagoga interešu lokā ir arī citvalodu īpašvārdu atveide latviešu valodā (vēsture, principi), kā arī kalki (jeb “no citām valodām burtiski tulkoti vārdi”).

 

Ar kādiem aspektiem ir saistīts vārdnīcu adekvātums? – Var teikt, ka ar visu, kam vien ir kāds sakars ar vārdu uzbūvi, nozīmi (jeb sēmantiku), aizgūšanu, ortografiju, anglicismiem... Uzmanīgi jāizturas pat arī pret pašcilmes latviešu vārdiem, kuŗu nozīmi, mēģinot radīt uzlabojumus, dažkārt diemžēl sagroza.

 

LVAK jau bieži saskārusies ar mūsdienu leksikas labo un slikto parādību sijāšanu – jau kopš 2003. gada aktīvi rīkojam gada vārda, nevārda, teiciena (un reizēm arī gada savārstījuma) aptauju. Iesūtīt var katrs – gadavards@inbox.lv! Kopas tematiskie vakari ar referātu un diskusiju – katra mēneša pirmajā pirmdienā (izņ. jūliju un augustu).

 

Par vārdu un vārdnīcu temu lasiet arī rakstu LVAK vietnē:

 

https://LVAK.wordpress.com/2015/04/29/06-04-2015-filologijas-doktors-profesors-lza-tk-priekssedis-juris-baldunciks-vards-valoda-un-vardnica-adekvatuma-problema/

 

 
      Atpakaļ