38213

«Valodas normas un valodas dabiskums» - stāsta dzejnieks Jānis Elsbergs
07.10.2013


Latviešu valodas attīstības kopa pirmdien, 2013. gada 7. oktōbrī plkst. 18:00 aicina apmeklēt tikšanos ar pazīstamo dzejnieku un tulkotāju Jāni Elsbergu, kuŗa stāstījuma nosaukums būs «Valodas normas un valodas dabiskums».

J. Elsbergs pieteicis gaidāmo stāstījumu šādi: «pārdomas par to, kā pastāvīgi mainīgās valodas normas mijiedarbojas ar valodas dabiskajām pārmaiņām ikdienas praksē», arī piebilzdams, ka viņa domas, iespējams, «stipri atšķirsies no valodnieku konservātīvākās daļas uzskatiem, bet varbūt tieši tāpēc izveidosies interesanta saruna».

Jānis Elsbergs ne tikai dzejo, tulko romānus un dzeju latviski, bet piedalās arī teātŗa izrāžu tapšanā, tulko lugas, ir veicis redaktora, literārā konsultanta darbu. Publikācijas – kopš 1990. gada. Jaunāko darbu vidū minams librets mūziklam «Pūt, vējiņi!» (mūzikas autors – Kārlis Lācis) un 2012. g. iznākušais lietuviešu autora Vītauta V. Landsberģa pasaku tulkojums. J. Elsberga vecāki: dzejniece Vizma Belševica un vijolnieks, tulkotājs un vijoļmeistars Zigurds Elsbergs; vecākais brālis: dzejnieks un tulkotājs Klāvs Elsbergs (1959–1987).

P. S. Ja jums nebija iespējas ierasties uz iepriekšējo LVAK sarīkojumu septembrī, izmantojiet iespēju noskatīties tā videoierakstu: 02.09.2013. – Māris Ķirsons: «Kam pieder mana pagātne, tam pieder mana nākotne»!

      Atpakaļ