76507

Valodas nedienas publiskajā telpā – stāsta Alberts Prikulis
06.03.2017


Valodas nedienas publiskajā telpā – stāsta Alberts Prikulis

2017. gada 6. martā pulksten 18:00 Latviešu valodas attīstības kopa aicina uz tikšanos ar Dr. chem. Albertu Prikuli, kuŗš pastāstīs par saviem vērojumiem – biežāk sastopamās valodas kļūdas tīmekļa portālos un citās saziņas vietnēs.

Alberts Prikulis ir ķīmijas doktors, LU vadošais pētnieks: 20 gadu docētāja pieredze LU Ķīmijas fakultātē; 20 gadu pieredze valsts pārvaldē (starptautiskās sadarbības programmu un projektu organizēšana un koordinēšana izglītības nozarē); 7 gadu darbs starptautiskās sadarbības projektos par kvalitātes izvērtēšanu un uzlabošanu augstskolās, eksperta darbs studiju programmu izvērtēšanā Latvijā un Lietuvā; ES starptautiskās sadarbības programmu un projektu vērtēšana izglītības nozarē; pētījumi un publikācijas organiskajā un bioorganiskajā ķīmijā, ķīmijas didaktikā, ķīmijas vēsturē, izglītības politikā. Valodniecība – viens no vaļaspriekiem: piedalīšanās RLB LVAK darbā, aktīva līdzdalība diskusijās tviterī par valodas kultūras jautājumiem. 


RLB Latviešu valodas attīstības kopas (LVAK) tematiskās sanāksmes notiek katra mēneša pirmajā pirmdienā sešos vakarā RLB nama 301. telpā. Aicinām piebiedroties ikvienu interesentu! 

 
      Atpakaļ