64178

Vai latviešu valodas dialekti mūsdienās ir dzīvi? – Dr. philol. Annas Stafeckas stāstījums
07.03.2016


Vai latviešu valodas dialekti mūsdienās ir dzīvi? – Dr. philol. Annas Stafeckas stāstījums
 
«Neizlej neskaidro ūdeni, kad skaidrs nav mājās» – kurzemnieku sakāmvārds.
 
      Rīgas Latviešu biedrības latviešu valodas attīstības kopa ielūdz uz priekšlasījumu 7. martā pulksten 18:00. Referente Dr. philol. Anna Stafecka savu temu piesaka šādi: «Kas saglabājies mūsdienās un vai latviešu valodā izloksnes un dialekti joprojām ir dzīvi – to mēģināsim noskaidrot priekšlasījumā, balstoties uz LZP projektā «Latviešu valodas dialekti XXI gadsimtā: sociolingvistisks aspekts» iegūtajiem rezultātiem.»
      2004. gadā uz avīzes «Diena» jautājumu, vai latgaliskais traucē apgūt pareizu literāro valodu, Anna Stafecka atbild: «[...] daudz varētu līdzēt laba latviešu valodas mācīšanas metodika, kas būtu balstīta uz izloksnes un literārās valodas salīdzināšanu»; turpat pētniece arī pielīdzina dialektus «saknēm, kas baro visas tautas dzīvības koku».
      Vai dialekts ir jau kā cita valoda? – A. Stafecka: «Dažviet territoriālās atšķirības valodā ir nelielas, citviet to ir tik daudz, ka dažādu dialektu runātājiem savā starpā ir pat grūti saprasties. Arī izloksnes un dialekti pārveidojas, nivelējas, un daudzas valodas parādības zūd. Izloksnes cita no citas un no visai nācijai kopīgās jeb literārās valodas atšķiŗas ne tikai ar vārdu krājumu, bet arī ar fōnētiskām, morfoloģiskām īpatnībām un sintaktiskām konstrukcijām.»
      Dr. philol. Annai Stafeckai ir ap divsimt publikāciju; zinātniece ir vadījusi izmēģinājumveicienu «Baltu valodu atlants» (2006–2008), kā arī veicienu «Latviešu valodas leksikas, morfoloģijas un fōnētikas izpēte diachroniskā un areāliskā aspektā» (2009–2012).  
      Priekšlasījums «Vai latviešu valodas dialekti mūsdienās ir dzīvi?» notiks 07.03.2016. pulksten 18:00 Rīgas Latviešu biedrības nama Kluba zālē (Merķeļa ielā 13) – ieeja brīva visiem interesentiem! Gaidīsim gan mūsu rēgulāros klausītājus, gan jaunpienācējus.
      Mūsu rīkotās 2015. gada vārda un teiciena aptaujas rezultātus un sabiedrības iesūtījumu daudzveidību varat iepazīt šeit: www.rlb.lv/sakums?b=1&lbu=63568
 
LVAK kontaktinformācija: tālr. 26447286, e-pasts LVAK@inbox.lv.

 
      Atpakaļ