43385

Rīgas Latviešu biedrību turpinās vadīt Guntis Gailītis
12.03.2014


 RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBU TURPINĀS VADĪT GUNTIS GAILĪTIS 


Rīgas Latviešu biedrību (RLB) nākamos trīs gadus vadīs režisors, sabiedriskais darbinieks un Rīgas Pieminekļu aģentūras direktors Guntis Gailītis. G. Gailītis šajā amatā vienbalsīgi apstiprināts jau otro reizi. 

2014. gada 12. martā, saskaņā ar statūtiem, RLB dome vēlēja jaunu vadību - RLB priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un piecus valdes locekļus.


Par RLB priekšsēdētāju atkārtoti tika apstiprināts Guntis Gailītis, kurš biedrības vadītāja amatā darbojies jau no 2011. gada 3. augusta.  Guntis Gailītis RLB biedrs ir kopš 2002. gada,  aktīvi iesaistījies biedrības dzīvē, darbojies RLB domē un valdē.


RLB priekšsēdētāja vietnieks turpmāk būs Latvijas Jūras akadēmijas rektors Jānis Bērziņš, saņemot vienbalsīgu domes atbalstu. J. Bērziņš biedrībā darbojas no 1990. gada, piedalījies domes, valdes, kā arī  Statūtu un ētikas komisijas darbā.  2014. gada 22. februārī pilnsapulce nolēma piešķirt  J. Bērziņam Goda zīmi par sevišķi nozīmīgu ieguldījumu biedrības darbībā.


Rīgas Latviešu biedrības valde, tāpat kā līdz šim, darbosies 7 cilvēku sastāvā. Tie būs: RLB priekšsēdētājs Guntis Gailītis, priekšsēdētāja vietnieks Jānis Bērziņš, juriste Marija Heislere-Celma, grāmatizdevēja, apgāda „Madris” vadītāja, uzņēmēja Skaidrīte Naumova, sociologs, vadībzinātņu zinātņu speciālists, uzņēmējs Jānis Briedis, filoloģe, muzeju nozares eksperte Gaida Jablovska, Rīgas Domes deputāts, restaurators, arheologs Valdis Gavars. 


Valdes galvenie uzdevumi ir nodrošināt statūtos paredzēto mērķu īstenošanu, pilnsapulces un domes lēmumu izpildi, pārvaldīt saimniecisko un finansiālo jomu. 


RLB priekšsēdētājs pēc ievēlēšanas minēja nozīmīgus biedrības attīstības stratēģiskos virzienus. G. Gailītis akcentēja, cik svarīgi ir profesionāli un saimnieciski rūpēties par biedrības svarīgāko mantojumu – senču doto namu, plānojot remontus un restaurāciju. Aktuāls jautājums joprojām ir  - kas biedrība ir mūsdienās, ko tā dara un kā tā darbojas?  Ievērojams darbs stāv priekšā arī biedrības unikālo vēstures dokumentu  un liecību izpētē, to publicēšanā un popularizēšanā. Noslēgumā skaidri tika iezīmēta biedrības tālākā virzība – pildīt izglītības un kultūras veicināšanas misiju, gatavojoties Rīgas Latviešu biedrības 15o gadei un Latvijas 100 gadei 2018. gadā!
      Atpakaļ