115666

Rīgas Latviešu biedrības vēstures atcere. Kr. Barons
27.02.2021


Rīgas Latviešu biedrības vēsturē īpašu lappusi ierakstījis Kr.Barona muzejs. Kā liecina vēsturiski fakti un aculiecinieki, tad 1988. gada 20. februārī, kad tikai radās pirmās idejas par biedrības darbības atjaunošanu, Merķeļa ielas 13 namā notika nebijis pasākums “Tā tēvu dvēsles dzīvo mūsu dzīvi”. Tās ir rindas no Raiņa lugas “Indulis un Ārija”. 
Kr. Barons bija RLB Goda biedrs, bet viņa dēls Kārlis Barons viens  RLB Zinību komisijas vadītājiem.

Savukārt 1988. gadā 19. februārī apritēja biedrības dibināšanas 120 gadskārta. 

https://www.youtube.com/watch?v=B_PdhaedHR0 

Sarīkojumā ievadvārdus teica dzejnieks Jānis Peters, Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs, dziedāja Tautas vīru koris “Tēvzeme”, soliste Silvija Silava, folkloras kopa “Skandinieki” un bērnu folkloras kopa “Auseklītis”.
Kr.Brona muzeja vadītāja Rūta Kārkliņa un zinātniskais līdzstrādnieks  Andris Ērglis lasīja Ata Kronvalda rakstu fragmentus, ļaužu pārpildītajā zālē emocionāli skanēja dzejnieku Vizmas Belševicas, Jāņa Baltvilka un Ojāra Vācieša dzejas rindas.
Tas bija nebijis notikums – iespēja ieiet, redzēt Rīgas Latviešu biedrības telpas laikā, kad tur saimniekoja sveša vara!
Paldies Rūtai Kārkliņai un Andrim Ērglim par uzdrīkstēšanos! 

 

Gaida Jablovska,

RLB priekšsēdētāja vietniece

      Atpakaļ