103095

Rīgas Latviešu biedrība veic apjomīgu savas bagātās vēstures pētījumu
13.11.2018


 

Rīgas Latviešu biedrība veic apjomīgu savas bagātās vēstures pētījumu 


Kopš 2017. gada Rīgas Latviešu biedrība, sagaidot savu 150. jubileju un Latvijas Republikas 100 – gadi, īpašu uzmanību velta biedrības bagātās un nozīmīgās vēstures izpētei, realizējot būtisku valsts simtgades svinību programmā definēto uzdevumu – aktualizēt Latvijas vēsturi, godinot valsts dibinātājus un pieminot notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts izveidi, tādējādi nostiprinot izpratni par Latvijas valstiskumu kā likumsakarīgu ilgstošas attīstības rezultātu.

RLB ir apzinājusi savas vēstures materiālu pirmavotu kopumu valsts atmiņas institūcijās un ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu veic oriģinālmateriāla sistemātisku izpēti. 

Notikuši vairāki priekšlasījumu vakari, kuros interesentiem ir bijusi iespēja ielūkoties biedrības vēstures lapaspusēs, ko atklāj pirmavoti, un pētījumā iesaistītie vēsturnieki un speciālisti stāstījuši par pētījuma gaitu.  Pateicoties VKKF atbalstītajiem projektiem „Rīgas Latviešu biedrībai 150. Rīgas Latviešu biedrības vēsture pirmavotos. Sākotne (19. gs. 2. puse)”  2017. gadā un "Rīgas Latviešu biedrībai 150. Rīgas Latviešu biedrības vēsture pirmavotos. 19. gs. 2. puse – 20.gs. pirmā desmitgade” 2018.gadā, sagatavoti materiāli Rīgas Latviešu biedrības jubilejas izstādēm Rīgas svētku laikā Vērmanes dārzā 2018.gada augustā un Rīgas Latviešu biedrībā tās jubilejas nedēļas laikā 2018.gada oktobrī. Sagatavoti materiāli RLB jubilejas sarīkojumiem, konferencei "Nest gara gaismu un zināšanas tautai” un vairākām publikācijām. Pētījuma ietvaros notiek RLB vēsturisko rokrakstu un tekstu, kuri rakstīti vai publicēti vecajā ortogrāfijā, pārlikums mūsdienu latviešu rakstībā, lai tos darītu lasāmus un pieejamus visiem  interesentiem.

Rīgas Latviešu biedrība arī nākamajā gadā turpinās darbu, pētot nozīmīgo RLB vēsturisko dokumentu klāstu, kas glabājas LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu krājumā un Latvijas Valsts vēstures arhīva fondos.Kontaktpersonas saziņai: 

Stella Līpīte, RLB biroja vadītāja; 29529668; stella.lipite@rlb.lvProjektu atbalsta:     

      Atpakaļ