115605

Rīgas Latviešu biedrība turpina savas bagātās vēstures pirmavotu izpēti
27.02.2021


Rīgas Latviešu biedrība turpina savas bagātās vēstures pirmavotu izpētiRīgas Latviešu biedrība kopš 2017. gada, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam, veic savas vēstures materiālu pirmavotu, kas glabājas valsts atmiņas institūcijās, sistemātisku izpēti.

2020. gada otrajā pusē VKKF mērķprogrammas “Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs” ietvaros Rīgas Latviešu biedrībai bija iespēja projektā "Rīgas Latviešu biedrības vēstures pirmavots" turpināt Rīgas Latviešu biedrības 19.gadsimta 2. puses – 20.gs. pirmās desmitgades kultūras mantojuma pirmavotu – dokumentu, kas glabājas LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkā Rokrakstu un reto grāmatu krājumā un Latvijas valsts Vēstures arhīva 2798. fondā, daļas izpēti. Tika pētīti, atlasīti un tālākai izmantošanai sagatavoti oriģinālmateriāli, veicot vecajā ortogrāfijā rakstīto rokrakstu pārcelšanu mūsdienu latviešu literārajā valodā un tekstu ievadi datorā, atlasīts materiāls pētījuma, publikāciju,  jaunveidojamās Rīgas Latviešu biedrības mājas lapas RLB vēstures sadaļas, kopiju  un vizuālā materiāla sagatavošanai.

Šajā pirmavotu izpētes posmā tika pētīti LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu krājuma Rīgas Latviešu biedrības fonda materiāli -  Rīgas Latviešu biedrības priekšniecības protokoli (1890. – 1895.gads) un RLB Revīzijas komisijas ziņojumi par 1869.-1873., 1878., 1887.-1889. gadu, sniedzot ieskatu Rīgas Latviešu biedrības ikdienas dzīves norisēs. Tika pētīti RLB Kartības komisijas 1887. un 1888. gada ziņojumi un RLB Zinību komisijas protokoli (1903. – 1907. gads), kā arī RLB jautājumu izskaidrošanas vakaru protokoli (1871.-1878. gads), atklājot RLB komisiju darbību.

Latvijas valsts Vēstures arhīva 2798. fonda ‘Rīgas Latviešu biedrība” lietās glabātie līgumi atklāja, kā 20. gadsimta sākumā (1902. – 1914.gads)  tika apsaimniekots RLB nams, uz kādiem noteikumiem darbojās garderobes turētājs un ekonoms, savukārt  RLB Kārtības komisijas dežūru reģistrācijas grāmatas ieraksti ļāva ielūkoties pagātnē, kādi sarīkojumi biedrībā notikuši 1912. – 1914.gadā. 

Šajā projekta posmā kopumā izpētīti 418 dokumenti 1092  rokraksta lapu apjomā, pētītā teksta apjoms 777 404  rakstu zīmes.

Tāpat tika apgūts, izskatīts un sagatavots tālākam pētnieciskajam darbam noteikts dokumentu kopums, kas tiks pētīts nākamajā projekta posmā.

RLB pirmavotu izpētē piedalās vēsturnieces Maija Ārena, Zenta Broka - Lāce, Laura Kļaviņa, filoloģe un muzeju nozares speciāliste Gaida Jablovska un Rīgas Latviešu biedrības darbinieces Stella Līpīte,  Dace Paegle un Inese Olande.

Trīs gadu laikā padarīts apjomīgs darbs, daudz darāmā vēl priekšā, jo maz pētītu un nepētītu Rīgas Latviešu biedrības darbības šķautņu, ko atklāj tās vēsturiskie dokumenti, ir vēl daudz. Jāstrādā par veidiem un rīkiem, kā izpētīto materiālu darīt pieejamu visiem interesentiem, kā arī pie resursu piesaistes, lai to realizētu.


Kontaktpersonas saziņai: 

Stella Līpīte, projekta vadītāja; 29529668; stella.lipite@rlb.lv


Projektu atbalsta Valsts  Kultūrkapitāla fonds

      Atpakaļ