75800

Paziņoti akcijas “2016. gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens” rezultāti
23.01.2017


Paziņoti akcijas “2016. gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens” rezultāti


Beigusies Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopas un Latvijas Rakstnieku savienības ikgadējā, šogad jau četrpadsmitā akcija “Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens”.
Tajā apkopoti daudzi valodas lietotāju iesūtījumi, pamatojumi un izcelti spilgtākie priekšlikumi 2016. gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena katēgorijā. 
Šogad rīkotāju deleģētajā žūrijā strādāja valodniece sociolingviste Dr. philol. Vineta Poriņa (Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopas jeb RLB LVAK vadītāja), literātūrfilosofe un tulkotāja Ieva Kolmane (Latvijas Rakstnieku savienība jeb LRS), sabiedriskā darbiniece Maija Sinka-Gobiņa (RLB LVAK), latviešu vieslektore Vašingtonas Universitātē Dr. philol. Iveta Grīnberga, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes profesors Dr. philol. Juris Baldunčiks, žurnālists un publicists Egīls Zirnis (LRS); tulkotājs, terminologs un literārais redaktors Aldis Lauzis.
Balsojumā noskaidrojies, ka žūrijas locekļi diezgan lielā vienprātībā 2016. gada spārnotā teiciena titulu piešķir boksera Maira Brieža izteikumam „Mans dopings ir mana tauta”. 
Gada nevārda katēgorijā pieteikto vārdu klāstā vēlmei izteikt neapmierinātību ar pašiem vārdiem vienmēr piejaucas vēlme piktoties arī par to, kas notiek pasaulē un tepat Latvijā. Valodnieki savukārt vairāk vērtē to, kas būtu vai nebūtu pieļaujams pēc valodas un stilistikas normām, un šoreiz nelaimīgais uzvarētājs ir vārds „ekselence” ar nozīmi ‘izcilība’– bieži lietots svešvārds tādās vārdkopās, kuŗās tas neiederas un ir pārprotams, kā, piemēram, “ekselences centrs” un “ekselences balva”. Ar vārdu “ekselence” diplomātiskajās attiecībās uzrunā citas valsts galvu, valdības locekli, vēstnieku. Pagātnē tas bija augstas amatpersonas tituls.
Gada vārds – „jaunuzņēmums” jau ir plaši ieviesies, to apstiprinājusi LZA Terminoloģijas komisija. Tā nozīme ir 'jaunizveidots strauji augošs uzņēmums, kas izstrādā vai jau piedāvā innovātīvu ražojumu, procesu vai pakalpojumu, ar to cenzdamies tirgū ieņemt kādu jaunu nišu' (angliski „startup”).  
Pērnais gads mūs pārsteidza arī ar pilnīgi jauniem vārdiem. Viens no tiem ir „trump(i)s” (no angļu „Trump”). Starp citu, joprojām nezinām, kā latviski rakstīt un runāt – „breksits” vai „bregzits”.
Rīgas Latviešu biedrības valde savu īpašo balvu nolēmusi piešķirt teicienam, ar ko klajā nākusi Pasaules Banka: «Aktīvās novecošanās izaicinājumi ilgākam darba mūžam Latvijā». Tas gan atbilst arī gada vārda akcijas papildu katrgorijai –savārstījumiem jeb tādām frazēm un teikumiem, ko tomēr iespējams pārveidot latviskāk, atbrīvojoties no pārmērīgi burtiskiem tulkojumiem jeb svešvalodu ietekmes. 

Akcijas rīkotāji atgādina, ka zīmīgākos pamanītos vārdus un teicienus uz e-pasta adresi gadavards@inbox.lv var iesūtīt visu gadu. 

Plašāks ieskats 2016. gadā savākto un analizēto vārdu un teicienu klāstā ir lasāms LVAK vietnes lapā: 
https://LVAK.wordpress.com/2017


Izvēsti presei sagatavoja Vineta Poriņa (t. 26447286) un Ieva Kolmane (t. 29420386); papildināja Valters Feists (LVAK). 

Ielādēju...
Ielādēju...      Atpakaļ