76759

Par to, kas ir bijis un kas gaidāms – Rīgas Latviešu biedrības pilnsapulcē
02.03.2017


Par to, kas ir bijis un kas gaidāms – Rīgas Latviešu biedrības pilnsapulcē
 
Sestdien, 2017. gada 25. februārī Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē gadskārtējā Rīgas Latviešu biedrības pilnsapulcē tikās RLB biedri, lai pārrunātu 2016. gada notikumus un lemtu par turpmāko darbu, tostarp biedrības 150-gadi 2018. gadā. Viens no galvenajiem uzdevumiem bija RLB domes un Revīzijas komisijas vēlēšanas.
Sapulce tika atklāta ar kopīgi nodziedātu valsts himnu un Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja Gunta Gailīša svinīgu uzrunu, pēc kuras par sapulces vadītājiem klātesošie ievēlēja RLB Goda biedru Ēriku Hānbergu, RLB Mūzikas komisijas priekšsēdētāju Arvīdu Bomiku un RLB koncertcikla – konkursa “Talants Latvijai” producentu  Mārtiņu Jauģieti.
RLB vadības ziņojumā RLB priekšsēdētājs Guntis Gailītis atgādināja pagājušā gada nozīmīgākos notikumus un sasniegumus, kā arī runāja par Rīgas Latviešu biedrības mērķiem saistībā ar  2018. gadu, kad Rīgas Latviešu biedrība atzīmēs savu 150-gadi.
RLB valdes locekļi Marija Heislere-Celma un Valdis Gavars informēja par biedrības saimniecisko darbību un 2016. gadā veiktajiem remonta darbiem, kā lielāko sasniegumu minot RLB nama pagalma ēkas jeb C korpusa  pirmo četru stāvu atjaunošanu. Kopējais ieguldījums šīs ēkas atjaunošanas darbos bijis 58 915,55 EUR no kuriem EUR 35 762,21 saņemti kā ziedojumi no  Ivara Strautiņa, Gunta Gailīša,  SIA “PATA”, A/S “Latvijas finieris” un SIA “Būvniecības nams “Kurši”. 
2017. gads Rīgas Latviešu biedrībā ir sācies ar patīkamām pārmaiņām – par biedrības oficiālo sadarbības partneri ir kļuvis SIA “Riga Catering Service” jeb “Svētki Jums”. Vasarā gaidāma jaunas, latviskā gaumē ieturētas kafejnīcas atvēršanas svētki, kurā būs iespējams gan gardi papusdienot, gan nosvinēt svētkus.
Par 2016. gada finansu situāciju un 2017. gada plāniem ziņoja RLB valdes locekle Skaidrīte Naumova un grāmatvede Maija Smane.  
Par nākotnes plāniem un iecerēm pilnsapulces dalībniekus informēja RLB priekšsēdētāja vietniece un vēsturiskā krājuma glabātāja Gaida Jablovska. 2017. un 2018. gads paies biedrības jubilejas zīmē, kas arī nosaka galvenos vadmotīvus nākotnē. Gaida Jablovska aicināja dalīties ar RLB biedru rīcībā esošajiem biedrības vēstures liecībām, papildinot RLB vēstures krājumu un palīdzot veidot RLB jubilejas ekspozīciju.
Tika nolemts 2017. gadā un 2018. gadā RLB biedranaudu palielināt par 5 EUR, nosakot to 20 EUR apmērā gadā (pensionāriem un studentiem 15 EUR  gadā). Ieņēmumi no biedranaudas maksājumiem tiks novirzīti RLB jubilejas sarīkojumu organizatorisko izmaksu segšanai.
2017. gada pilnsapulce ar lepnumu par RLB Goda biedru ievēlēja režisoru un sabiedrisko darbinieku Jāni Streiču, kas no 1999. gada līdz 2002. gadam ir bijis Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs un vēl joprojām ir ļoti aktīvs biedrības biedrs, turpinot daudzināt biedrības vārdu un idejas.
RLB biedri uz 3 gadiem ievēlēja Rīgas Latviešu biedrības Revīzijas komisiju šādā sastāvā: Inese Bērtule, Dita Lamstera,  Erna Liepiņa,  Irēna Ozoliņa un Dace Pīlāte.
Rīgas Latviešu biedrības domē uz 3 gadiem tika ievēlēti RLB biedri Lita Beiris, Arvīds Bomiks, Jānis Briedis, Jānis Brikmanis,  Ilze Būmane, Ojārs Celle, Normunds Dreģis, Dagnija Dreika, Ilva Duļevska, Anita Feldmane, Guntis Gailītis, Valdis Gavars, Anita Grūbe, Marija Heislere-Celma, Gaida Jablovska, Mārtiņš Jauģietis, Rasma Kļaviņa, Zaiga Kļaviņa, Jānis Atis Krūmiņš, Stella Līpīte, Edgars Mucenieks, Skaidrīte Naumova, Dace Paegle, Kārina Pētersone, Margita Poriete, Vineta Poriņa, Dzintars Puriņš, Gunta Rasa, Mairita Solima, Ernests Spīčs, Mirdza Stirna, Ivars Strautiņš, Jānis Strupulis, Juris Švolkovskis, Jānis Vidriķis un Margarita Želve. 
Pilnsapulces izskaņā tās dalībnieki vienojās kopīgā dziesmā  - RLB himnā “Nevis slinkojot un pūstot”. Būsim čakli, būsim stipri, veseli, lai kopīgiem spēkiem izlolotu savu zelta kviešu krājumu!       Atpakaļ