43260

Masīvais prozaiķis, varenais dzīrotājs. Antonam Austriņam 130
15.03.2014


Masīvais prozaiķis, varenais dzīrotājs.
Antonam Austriņam 130

Sestdien, 2014.gada 15.martā plkst.14.00  Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē uz sarīkojumu „Masīvais prozaiķis, varenais dzīrotājs” aicināti visi tie, kam tuva un pazīstama latviešu rakstnieka Antona Austriņa daiļrade.  Rīgas Latviešu biedrība sadarbībā Vecpiebalgas novada domi Valsts pētījumu programmā „Nacionālā identitāte” atzīmēs rakstnieka 130 gadu jubileju.  


A. Austriņa dzimtā puse ir Vecpiebalga.  Godājot ievērojamo  novadnieku, sarīkojumu kuplinās un piedalīsies  plašs piebaldzēnu  pulks.  Ievadā skanēs Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājas Ellas Frīdvaldes – Andersones  un Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja, piebaldzēna  Gunta Gailīša uzrunas.  Latvijas Universitātes profesore Ausma Cimdiņa iepazīstinās ar A. Austriņa literāro mantojumu. Vecpiebalgas vidusskolas dramatiskais kolektīvs piedāvās savu skatījumu literāri muzikālajā uzvedumā "Antona Austriņa atmiņas. Mana tēva mājas", savukārt  Piebalgas muzeju apvienības "Orisāre" vadītājas Līvas Grudules stāstījuma tēma būs "Antons Austriņš. Vecpiebalga. Mūsdienas."

Visi interesenti laipni aicināti!  Ieeja brīva


Antons Austriņš dzimis 1884. g. 31. janvārī Vecpiebalgas „Kakaišos” zemnieku ģimenē. Pamatizglītību guvis Vecpiebalgas Upītes pagastskolā un Vecpiebalgas pamatskolā. Tālāk mācījies Rīgā skolotāju seminārā, kā arī Zemstes seminārā Pēterburgā.


1904. gadā sācis strādāt par skolotāju Ģipkā. Piektā gada revolūcijas laikā ticis ievainots 13. janvāra demonstrācijā Rīgā. Vairākus mēnešus pēc revolūcijas apspiešanas pavadījis cietumā. Līdz 1917. g. dzīvojis bez pases, bieži bijis spiests mainīt dzīvesvietu. 1919.g. padomju varas mēnešos strādāja Latvijas Izglītības tautas komisariātā. 1920. - 1923. g. strādāja laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", pēc tam pilnībā nodevies literāram darbam.


Miris Rīgā 1934. gadā, apbedīts Meža kapos

.      Atpakaļ